Hortis Legal

Onze diensten

Het Hof over Champion vs Chempioil


Het Hof over Champion vs Chempioil

6/11/2017 | Op 18 juli 2013 deed het EUIPO uitspraak in een oppositiezaak (nr. B 1958266) waar het ging om de vraag of er verwarring te duchten is tussen het oudere internationale beeldmerk met aanwijzing van de Europese Unie en Frankrijk "CHAMPION" en het internationale woordmerk met aanwijzing van de Europese Unie "CHEMPIOIL".

Beide merken dienen ter onderscheiding van onder meer motorolie. De oppositiekamer heeft de oppositie gedeeltelijk toegekend en oordeelde dat er deels verwarring bij het publiek te duchten is. Een belangrijke overweging voor dit oordeel was de algehele overeenstemming die voortvloeit uit de auditieve en visuele overeenstemming tussen beide tekens. Echter, de Board of Appeal (BoA) deelde een andere mening.

Nadat houder van het merk "CHEMPIOIL" in hoger beroep ging, oordeelde de BoA op 31 oktober 2014 dat er maar voor een klein deel van de waren verwarring te duchten is. In grote lijnen vond de BoA dat er géén sprake is van verwarringsgevaar tussen "CHAMPION" en "CHEMPIOIL". Hoewel de tekens visueel en auditief overeenstemmen, wordt deze overeenstemming geneutraliseerd door het begripsmatige verschil tussen beide tekens.

De houder van het merk "CHAMPION" wendde zich met ongenoegen tot het EU Hof van Justitie met een klacht over de wijze waarop de BoA heeft geoordeeld over de begripsmatige verschillen tussen beide tekens. Maar het Hof oordeelde op 1 juni 2016 dat de BoA terecht onderscheid heeft gemaakt tussen enerzijds de beoordeling van de begripsmatige verschillen en anderzijds de totaalindruk van beide tekens. Dit zijn twee aparte stadia in de beoordeling van het algehele verwarringsgevaar waarbij de eerste voorwaardelijk is voor de tweede.

Vooralsnog kunnen beide merken zonder gevaar voor verwarring naast elkaar fungeren.
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis