Geen vormmerk voor nieuwe Coca-Cola fles

De Europese merkeninstantie heeft het moderne Coca-Cola flesje definitief geweigerd als vormmerk, oordelend dat het geen onderscheidend vermogen bezit binnen de Europese frisdrankmarkt. Ondanks een marktonderzoek dat in tien EU-landen aantoonde dat consumenten de flesvorm associeerden met Coca-Cola, vond het Europese Gerecht dit bewijs onvoldoende voor registratie, aangezien niet aangetoond werd dat het flesje in de gehele EU als merk ingeburgerd is.

Dat de Europese merkeninstantie streng is tijdens de beoordeling van (on)mogelijke vormmerken, dat is bekend. Zelfs het Coca-Cola flesje is inmiddels definitief geweigerd na een procedure tot aan het Europese Gerecht.

Het vormmerk (zie bovenstaande foto) is geweigerd omdat het geen onderscheidend vermogen heeft en dus niet als merk kan functioneren. Het flesje zou zich niet kunnen onderscheiden van andere frisdrankflesjes op de Europese markt. Coca-Cola heeft al in 1952 het oude, geribbelde flesje geregistreerd als vormmerk en wilde dit ook bereiken met de moderne versie.

Als een merkaanvraag wordt afgewezen omdat het niet onderscheidend is, kan een marktonderzoek aantonen dat een merk is ingeburgerd. Als een potentieel merk voldoende is ingeburgerd en de consument het dus herkent als merk, dan kan de merkaanvraag toch worden geaccepteerd en geregistreerd.

Coca-Cola heeft een marktonderzoek uitgevoerd in tien lidstaten van de Europese Unie en toonde daar aan dat de consumenten wel degelijk de vorm herkende als een onderscheidingsteken van Coca-Cola, in Spanje zelfs 79%! Maar, volgens het Gerecht is dit niet voldoende geweest, omdat het onderzoek niet kan aantonen dat het flesje in de gehéle Europese Unie is ingeburgerd.

Als Coca-Cola het marktonderzoek ook had uitgevoerd in de overige achttien landen van de EU, dan was de kans groot geweest dat het flesje wel was geregistreerd als vormmerk.

Meer nieuws