Capri-Sun versus Riha

Het Hof verklaart het vormmerk van Capri-Sun's iconische stazak nietig, door te oordelen dat de functionele trapeziumvorm, bedoeld om knoeien te voorkomen, niet voor merkbescherming in aanmerking komt. Een tegenslag voor Capri-Sun, waarbij creativiteit wijkt voor functionaliteit en nabootsing door Riha buiten schot blijft wegens de onvermijdelijke vormgeving voor functionaliteit.

Het vormmerk voor de stazak van Capri-Sun is nietig verklaard door het Hof. De vorm van het zakje is namelijk functioneel/technisch bepaald en kan daardoor niet als merk beschermd worden. De zogenaamde trapeziumvorm is geen creatieve keuze, maar een gevolg van de functie van een houder van drankjes, die tijdens gebruik rechtop geplaatst kan worden om knoeien te voorkomen. Ook is er geen sprake van slaafse nabootsing door Riha, nu bij mogelijke verwarring bij het publiek door de vormgeving van het zakje, deze verwarring niet te omzeilen is zonder aan de deugdelijkheid en functionaliteit van de stazakjes afbreuk te doen.

Meer nieuws