Full service juridisch adviesbureau op het gebied van Intellectueel eigendomsrecht.

Hortis Legal is een full service juridisch adviesbureau op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht. Onze dienstverlening bestaat uit een breed scala aan diensten zoals octrooibescherming, merk- en modelbescherming, kwekers- en auteursrechten. Ook kunt u bij ons terecht voor juridisch advies, het opstellen van contracten, conflicten zoals inbreuk en het doen van audits bij licentienemers. 

Al onze diensten

Patenten

Patenten beschermen uitvindingen van technische aard. Het gaat dan om uitvindingen of nieuwe technologieën, die het leven eenvoudiger maken.

Kwekersrechten

Het kwekersrecht beschermt het resultaat van veredeling. Dan gaat het concreet om nieuwe plantenrassen, die zich onderscheiden van andere rassen en daarnaast homogeen en bestendig zijn.

Auteursrecht

Werken van letterkunde, wetenschap of kunst komen in aanmerking voor auteursrechtbescherming. De maximale beschermingsduur is tot 70 jaar na het overlijden van de maker van het werk.

Merkrechten

Merken zijn tekens waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen de producten of diensten van ondernemingen. Een merk is dus niet zomaar een logo, naam of symbool; het vertegenwoordigt de identiteit en reputatie van uw bedrijf.

Modellenrecht

Met modelrecht kunt u een ontwerp of design beschermen. Concreet betekent dit dat houders van modelrechten gedurende maximaal 25 jaar exclusieve rechten hebben op het gebruik van hun specifieke ontwerp of design.

Audits

Onze auditdienst is een professionele service die de nauwkeurigheid, integriteit en transparantie van de financiële verslaggeving en administratieve processen van een organisatie evalueert.