Vrijwaringsonderzoek

Een vrijwaringsonderzoek, ook wel Freedom to Operate (FTO) genoemd, is een juridische analyse die wordt uitgevoerd om vast te stellen of een bepaalde activiteit, zoals de ontwikkeling, productie, verkoop of het gebruik van een product of dienst, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Onmisbaar voordat u aan de slag gaat met het lanceren van uw product.

Wat is een vrijwaringsonderzoek?

Een vrijwaringsonderzoek, in het Engels 'Freedom to Operate' (FTO), is vaak gericht op octrooirechten, maar kan ook betrekking hebben op andere intellectuele eigendomsrechten. Octrooien geven de houder het exclusieve recht om een uitvinding te maken, gebruiken en verkopen voor een bepaalde periode. Een FTO-onderzoek wordt uitgevoerd om te voorkomen dat een bedrijf ongewild inbreuk maakt op bestaande octrooirechten van derden. Het helpt bedrijven om potentiële juridische geschillen te voorkomen en biedt een beter inzicht in mogelijke obstakels die ze kunnen tegenkomen bij het op de markt brengen van hun producten of diensten.

Het doel van een FTO-onderzoek is om het risico van potentiële inbreuk op patenten of octrooien, maar ook merken, auteursrechten, of andere vormen van intellectuele eigendom van anderen te identificeren en te beoordelen. Hierdoor kunnen organisaties geïnformeerde beslissingen nemen en strategieën ontwikkelen om mogelijke juridische geschillen en bijbehorende financiële risico's te vermijden.

contact

Stel ons vrijblijvend
een vraag

Meer nieuws