Max Verstappen geklopt door Picnic

Picnic hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Max Verstappen voor het gebruik van een lookalike van de F1-coureur in een reclamespot.

Max Verstappen. Foto: ANP

Max Verstappen is geklopt door Picnic. Picnic gebruikte namelijk een Lookalike van Max Verstappen in een promotiefilmpje. Het Gerechtshof in Den Haag heeft nu bepaald dat het gebruik van die lookalike in het filmpje Picnic géén inbreuk vormt op het portretrecht van Max Verstappen. Het Hof oordeelde namelijk dat de portretrecht bescherming niet zo ver gaat dat deze zich uitstrekt tot gebruik van een lookalike in een situatie waarin - bijvoorbeeld door het persiflerende of verwijzende karakter - geen redelijke twijfel bestaat dat het niet de persoon zelf betreft.

Ook oordeelde het Hof dat er géén sprake is van een onrechtmatige daad. Er werden naar het oordeel van het Hof namelijk geen feiten aangevoerd die kunnen leiden tot het oordeel dat Verstappen in zijn eer en goede naam is aangetast.Ook vond het Hof niet aannemelijk dat het publiek zal denken dat Verstappen de diensten van Picnic ondersteunt. Het enkele feit dat een bekend persoon verzilverbare populariteit geniet, betekent volgens het Hof niet dat wanneer je die bekende persoon in een filmpje nadoet zonder dat er verwarring optreedt omtrent de daadwerkelijke persoon in dat filmpje, dit onrechtmatig zou zijn jegens deze bekende persoon of diens zakelijke belangenbehartiger.

Bronnen: IEPT20200602, Hof Amsterdam, Picnic v Mavic, Boek9.nl

Meer nieuws