Licentiecontract opstellen

Een licentieovereenkomst legt de spelregels vast voor het gebruik van intellectueel eigendom zoals patenten of merken. Het gaat om afspraken over bijvoorbeeld exclusieve of niet-exclusieve rechten, financiën, controles en overdraagbaarheid. Het hebben van een contract is van belang voor het delen van kennis en producten zonder de eigendomsrechten uit handen te geven. Het wordt op maat gemaakt om aan specifieke behoeften te voldoen. Voor het laten maken van een licentieovereenkomst die past bij uw situatie kunt gerust contact met ons opnemen. Ook kunnen wij bestaande contracten screenen en suggesties doen ter verbetering.

Wat is een Licentieovereenkomst?

Een Licentieovereenkomst (of Licentiecontract) formaliseert de afspraken tussen uw licentienemer en u, wanneer u een licentie verleent voor het gebruik van uw patent, auteursrecht, merk, model of knowhow. Uw licentienemer verkrijgt hiermee toestemming om uw werk openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief kopiëren. U overlegt met uw licentienemer onder welke voorwaarden deze mag produceren, verkopen, toepassen, etc. Dit kan betrekking hebben op muziek, software, auteursrecht of een merk.

Wanneer heb ik een Licentieovereenkomst nodig?

U heeft een Licentieovereenkomst nodig wanneer u toestemming verleent aan een licentienemer om tegen vergoeding gebruik te maken van uw auteursrecht, merk, octrooi of knowhow. De licentienemer wordt hiermee niet de nieuwe eigenaar. In een Licentieovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van zowel u als uw licentienemer vastgelegd. Met een licentie geeft u de licentienemer de bevoegdheid om bijvoorbeeld uw uitvinding zelf te vervaardigen, te verkopen of toe te passen.

Heeft u een Licentiecontract nodig, dan kunt u uiteraard een voorbeeld van een Licentieovereenkomst gratis downloaden van het internet of een model van een Licentieovereenkomst gebruiken. Bij ons kunt u echter uw professionele en rechtsgeldige Licentieovereenkomst volledig op maat laten maken, zodat u verzekerd bent van een overeenkomst die geschikt is voor uw specifieke situatie.

Welke types licenties zijn er? Er bestaan twee types licenties:

 1. Een exclusieve licentie: één partij, de licentienemer, heeft het exclusieve recht binnen een bepaald marktsegment.
 2. Een niet-exclusieve licentie: meerdere licentienemers bezitten licentierechten.

Bij een exclusieve licentie heeft de licentienemer bijvoorbeeld het exclusieve recht om zijn product onder een merknaam op de markt te brengen. De licentiegever mag deze specifieke licentie niet aan een andere partij verstrekken. Welke vergoeding spreek ik af bij een licentie? Als licentiegever ontvangt u een vergoeding van uw licentienemer voor het gebruik. U kunt kiezen voor een vast bedrag per maand of jaar, of voor een betaling gebaseerd op het aantal verkochte exemplaren van een product (royalty). De volgende soorten vergoedingen zijn gangbaar:

 1. Lump sum: een vast bedrag dat de licentienemer periodiek of eenmalig betaalt voor de Licentieovereenkomst.
 2. Royalty: een vast percentage van de omzet of winst, of een vast bedrag per verkocht/geproduceerd product.
 3. Milestone payments: vooraf vastgestelde bedragen die de licentienemer betaalt bij het bereiken van specifieke mijlpalen, zoals een bepaalde fase in productontwikkeling.

Welke vormen van licenties zijn er? 

Voorbeelden van licenties omvatten:

 • Een Licentieovereenkomst voor auteursrechten, bijvoorbeeld voor muziek.
 • Een merklicentie.
 • Een modellicentie: bij modellen kunt u denken aan zowel 2D- als 3D-modellen, bijvoorbeeld patronen voor kleding of de vorm van een tafel.
 • Een Licentieovereenkomst voor knowhow: knowhow betreft vertrouwelijke, meestal technische kennis, waarop geen octrooi rust.
 • Een licentie om hetzelfde product na te maken.
 • Een licentie om een technologische uitvinding te produceren.

Moet ik een licentie registreren?

Het is niet verplicht om een licentie te registreren, maar het is wel aan te raden. Hierdoor moeten derden rekening houden met de licentie (derdenwerking). Anderen weten dan dat de licentienemer rechthebbende is van de licentie en gerechtigd is de rechten die bij de licentie horen te gebruiken.

Is een licentie overdraagbaar?

In principe is een licentie overdraagbaar. Vaak wordt echter in de Licentieovereenkomst bepaald dat de licentie niet overdraagbaar is en dat de licentienemer de rechten niet mag overdragen aan een andere partij, bijvoorbeeld via een sub-licentie. Wat is het verschil tussen een licentie en overdracht? Bij overdracht gaan uw rechten over op een andere persoon of onderneming. De koper wordt dan de eigenaar van uw auteursrecht, merk of octrooi en mag beslissen over het gebruik ervan. Bij het afsluiten van een licentie geeft u enkel toestemming om uw werk, merk of product op een bepaalde manier of binnen een bepaald gebied te gebruiken of te verveelvoudigen. De rechten blijven in dat geval in uw handen.

Licentie laten opstellen?

Voor het laten opstellen van een licentieovereenkomst kunt u contact met ons opnemen. Indien mogelijk ontvangen wij ter voorbereiding alvast de volgende informatie: 

 • Uw gegevens en die van uw licentienemer.
 • Het onderwerp van de licentie.
 • De omvang en duur van de licentie.
 • Het toepassings- en gebruiksgebied (territorium).
 • De vergoeding voor het gebruik.
 • Opties voor controle- en inspectiemogelijkheden.
 • Afspraken over aansprakelijkheid en garanties.
 • Afspraken over beëindiging van de overeenkomst.

Heeft u een licentieovereenkomst ontvangen? Dan kunnen we deze voor u controleren en advies geven. 

contact

Stel ons vrijblijvend
een vraag

Meer nieuws