Patenten

Heeft u een innovatie van technische aard? Dan is een patentaanvraag wellicht de manier om uw uitvinding te beschermen. Bij patenten draait het om bescherming voor uitvindingen die problemen oplossen of het leven eenvoudiger maken. Denk aan een nieuw product, methode of proces.

Wat is een patent?

Een octrooi (of patent) geeft de houder een uitsluitend recht voor 20 jaar om een uitvinding commercieel te gebruiken. Dit omvat het recht om derden het gebruik van de uitvinding te verbieden, en ook het recht om derden gebruik van de uitvinding toe te staan. Dergelijke toestemming kan uiteraard worden verbonden aan voorwaarden, zoals betaling van royalty.

Wat zijn de voorwaarden voor een patent?

Een octrooiaanvraag dient te voldoen aan de volgende wettelijke voorwaarden:

(1) Nieuwheid: de uitvinding mag nog niet zijn gepubliceerd;
(2) Inventiviteit: de uitvinding berust op uitvinderswerkzaamheden;
(3) Industriële toepasbaarheid: de uitvinding is technisch reproduceerbaar.

Een octrooiaanvraag wordt ingediend aan de hand van een duidelijk en gedetailleerde technische omschrijving van de uitvinding, inclusief een of meer tekeningen. Deze octrooitekst moet voldoen aan formele criteria en is bepalend voor de beschermingsomvang van het
octrooi. Een gebrekkige beschrijving leidt tot gebrekkige bescherming. Stel de octrooitekst daarom niet zelf op, maar laat dit doen door een gemachtigde of deskundige.

Wat kost een patent?

De kosten voor een patentaanvraag bestaan enerzijds uit indienings- en onderzoektaksen die per land of regio zijn verschuldigd, anderzijds de kosten voor de werkzaamheden van een octrooideskundige of -gemachtigde. De totale kosten hangen af van de complexiteit van uw uitvinding. Voor een Nederlands patent geldt als richtprijs € 5.000 tot € 10.000 voor het hele traject van de patentaanvraag tot en met de verlening. Na verlening zijn jaartaksen verschuldigd om het patent in stand te houden.

Vragen?

Maak vrijblijvend
een afspraak

Waar kunnen we je nog meer bij helpen