Starbucks vs Coffee rocks

Na een hete juridische strijd die sinds 2013 pruttelde, heeft Starbucks in de arena van het Europees Hof van Justitie eindelijk zijn bitterzoete overwinning op Coffee Rocks geclaimd. Het Hof serveerde een frappuccino van gerechtigheid door te benadrukken dat gelijkenissen tussen de merken Starbucks' reputatie kunnen aantasten, ondanks geen direct gevaar voor verwarring. Het lijkt erop dat Coffee Rocks nu een slokje moet nemen van de realiteit dat in de wereld van merken zelfs een ster met een muzieknoot niet genoeg zijn om tegen de merkgigant op te boksen.

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie (T-398/16 - Starbucks v EUIPO - Nersesyan (COFFEE ROCKS) is het eindpunt van een lange juridische strijd, die in 2013 begon. Coffee Rocks heeft het onderspit moeten delven.

Volgens de Kamer van Beroep is er geen sprake van verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van Starbucks en het beeldmerk Coffee Rocks omdat de onderscheidende en dominante elementen van elkaar verschillen. In haar beroep betoogt Starbucks dat de Kamer van Beroep onjuist heeft geoordeeld en ten onrechte niet is toegekomen aan de beoordeling van de reputatie van het oudere merk.

Het Gerecht gaat ook niet mee met het oordeel van de Kamer van Beroep. Het feit dat de merken voldoende van elkaar verschillen om verwarringsgevaar uit te sluiten, wil niet zeggen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de reputatie en de bekendheid van het oudere bekende merk. Het Gerecht is van oordeel dat de merken hiervoor voldoende overeenstemmen en onderstreept deze visuele overeenkomsten. De merken worden gekenmerkt door hun gelijke algemene voorkomen. Beide merken zijn ronde emblemen die bestaan uit twee delen. Namelijk een figuur in het midden en een cirkel daaromheen met twee witte lijnen. Ook de teksten zijn op dezelfde positie terug te vinden en van elkaar gescheiden met twee sterren respectievelijk muzieknoten. Daarnaast zijn de kleurcombinaties en het lettertype hetzelfde. Ten slotte komt in beide merken het woord "coffee" voor. Al deze punten van overeenstemming zouden ertoe moeten leiden dat de Kamer van Beroep had moeten beoordelen of het jongere merk aanhaakt bij de reputatie van het oudere merk.

De kritiek van het Gerecht tegen EUIPO richt zich dus op het feit dat het EUIPO het begrip "overeenstemming tussen beide merken" slechts heeft beoordeeld met het oog op eventueel verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 8(2) EUTMR, terwijl "overeenstemming tussen beide merken" in de zin van artikel 8(5) EUTMR niet hoeft te leiden tot verwarringsgevaar. Het volstaat als het oudere bekende merk in de gedachten van de consument wordt opgeroepen bij het zien van het jongere merk, of als er een 'link' tussen beide merken ontstaat. Hiermee wordt recht gedaan aan het beginsel dat bekende merken een grotere beschermingsomvang genieten dan niet-bekende merken. Na deze uitspraak kan de verliezende partij wel een goed kopje koffie gebruiken.

Meer nieuws