Let op misleidende facturen!

Is uw merk, patent of model verleend en gepubliceerd? Dan zijn uw contactgegevens zichtbaar in een openbaar register. Helaas maken oplichters hier gebruik van om valse facturen, de zogenaamde "spookfacturen", te verspreiden. Enkele tips wat u hiertegen kunt doen.

We krijgen steeds vaker signalen over het verspreiden van valse facturen gerelateerd aan intellectueel eigendom, ook wel bekend als "spookfacturen". Deze spookfacturen kunnen erg overtuigend lijken, waardoor het voor ontvangers moeilijk is om echt van nep te onderscheiden. Dit is een bekend probleem waartegen actief wordt opgetreden door bevoegde instanties, en Hortis Legal draagt hier ook aan bij waar mogelijk. Het is belangrijk om alert te blijven en facturen zorgvuldig te controleren voordat u tot betaling overgaat.

Het is essentieel voor u om te begrijpen dat alle diensten gerelateerd aan het verkrijgen of behouden van uw intellectueel eigendom (IE) portfolio direct door ons aan u worden gefactureerd. Wij maken geen gebruik van tussenpersonen voor onze facturatie. Dit directe facturatieproces zorgt voor transparantie en vermindert het risico op misverstanden of fraude. Als u ooit vragen heeft over een factuur, staan wij klaar om deze te beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Het ontvangen van dergelijke spookfacturen is uiteraard onaangenaam. Fraudeurs verkrijgen uw contactgegevens uit publieke databanken, een situatie waarin wij helaas geen invloed hebben. Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming aan derde partijen. Het is belangrijk om waakzaam te zijn en te controleren of de afzender van een factuur daadwerkelijk een dienst heeft geleverd die u herkent. Bescherm uw persoonlijke en zakelijke gegevens zoveel mogelijk door ze alleen te delen met vertrouwde partijen.

Het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) onderhoudt een lijst van bedrijven of registers die bekendstaan om het verzenden van misleidende facturen, inclusief voorbeelden hiervan. U vindt deze lijst en meer informatie op hun website, www.euipo.eu. Deze lijst kan dienen als een waardevol hulpmiddel om uzelf te beschermen tegen mogelijke fraude. Indien u een factuur ontvangt van een onbekende partij en twijfelt aan de authenticiteit ervan, neem dan zonder aarzelen contact met ons op. 

Meer nieuws