Beschikbaarheidsonderzoek

Voordat u overgaat tot het registreren van een merk (bijvoorbeeld van een naam, logo, slogan), kan het raadzaam zijn onderzoek te doen om te bepalen of het merk vrij is om te gebruiken en te registreren zonder inbreuk te maken op de rechten van anderen. Dit onderzoek is cruciaal omdat het helpt om mogelijke conflicten met bestaande merken te voorkomen en de kans op succesvolle registratie verhoogt.

Hoe werkt een beschikbaarheidsonderzoek?

Tijdens een beschikbaarheidsonderzoek wordt er gezocht in relevante databases naar eerdere merkregistraties of aanvragen die identiek of vergelijkbaar zijn met het merk dat u wilt gebruiken. Dit omvat niet alleen nationale merkenregisters, maar ook internationale databanken, afhankelijk van de geografische reikwijdte waar u het merk wilt beschermen. Het onderzoek kan zich ook uitstrekken tot andere tekens die in gebruik zijn en bescherming kunnen genieten, zoals handelsnamen.

Een advies op basis van een beschikbaarheidsonderzoek is tweeledig:

  1. Relatieve gronden: Dit draait om de vraag of het merk uniek genoeg is en niet te veel lijkt op bestaande merken die dezelfde of vergelijkbare goederen en diensten aanbieden. Dit helpt om de kans op bezwaar of oppositie van de houders van eerdere merken te minimaliseren.
  2. Absolute gronden: Bieden van een juridische beoordeling van de eventuele risico's op weigering van de merkaanvraag. Dit omvat het bepalen van onder andere het onderscheidend vermogen en de waarschijnlijkheid van succes bij het registreren van het merk.

Beschikbaarheidsonderzoeken worden vaak toevertrouwd aan gespecialiseerde advocaten of merkengemachtigden vanwege de complexiteit en de noodzaak van gespecialiseerde kennis van het merkenrecht. Het resultaat van dit onderzoek is een rapport dat de bevindingen samenvat en advies geeft over de haalbaarheid van het gebruik en de registratie van het merk. Dit rapport kan dan worden gebruikt om geïnformeerde beslissingen te nemen over het al dan niet voortzetten van de merkregistratie.

Wilt u een beschikbaarheidsonderzoek door ons laten uitvoeren? Neem dan contact op of vul in het contactformulier in welk merk u van plan bent te registreren, voor welke producten of diensten en voor welk(e) land(en) of regio('s). 

contact

Stel ons vrijblijvend
een vraag

Meer nieuws