Audit

Onze auditdienst is een professionele service die de nauwkeurigheid, integriteit en transparantie van de financiële verslaggeving en administratieve processen van een organisatie evalueert. Onze auditdiensten zijn gebaseerd intellectuele eigendomsrechten, met name kwekersrechten, waarvoor licenties zijn verleend.  Licentienemers hebben toestemming verkregen om het beschermde product, ras of werk onder voorwaarden te gebruiken en te commercialiseren, bijvoorbeeld tegen betaling van royalty. Met een audit wordt gecontroleerd of de royalty correct wordt afgedragen en ziet u erop toe dat de voorwaarden van het licentiecontract worden nageleefd.

Uw partner in licentiebeheer, naleving en royalty-incasso

Onze juristen stellen licentiecontracten op tussen IE-rechthebbenden of licentiehouders en de licentienemers. Uw wensen en juridische mogelijkheden zijn hierbij leidend.

In het geval van kwekersrecht houden we ook zicht op naleving van deze licentiecontracten en zorgen we dat royalty's tijdig en volledig worden geïnd. Indien nodig voeren we controles uit bij licentienemers op locatie of op de veiling. Ook controle van de boekhouding en  administratie van licentienemers behoort tot de mogelijkheden indien dit wordt bedongen. Hiermee bent u ervan verzekerd dat het licentiecontract naar behoren wordt nageleefd en uw rechten gewaarborgd worden.

Commercialiseren van nieuwe plantenrassen

Binnen Hortis Legal is er ruime expertise met betrekking tot het in de markt brengen van een nieuw plantenrassen. Onze jarenlange ervaring binnen de sector en beheer van vele licentiecontracten maken ons de ideale partner. Wij kennen de markt en de spelers en zijn daarom in staat goede inschattingen en adviezen te geven over afzetkansen en marktmogelijkheden.

Onze audit-diensten omvatten onder meer:

  • Beproeving van nieuwe rassen bij testende bedrijven;
  • Promotie en introductie van nieuwe rassen middels het Hortis netwerk van licentiehouders;
  • Facturering en inning van royalty's
  • Productie en uitgifte van identificatielabels;
  • Opstellen en beheren van testcontracten en licentiecontracten;
  • Fysieke controles van licentiehouders en afzetkanalen;
  • Controle van de boekhouding van licentiehouders
  • Periodiek bezoeken van klanten om rassen te evalueren en de succesmarge te vergroten.

Hortis voert deze werkzaamheden uit op basis van een percentage van de ontvangen royalty's. Van geval tot geval bespreekt Hortis met u het takenpakket, de voorwaarden en het percentage.

contact

Stel ons vrijblijvend
een vraag

Meer nieuws