Unified Patent Court (UPC)

Het Unified Patent Court (UPC) systeem is een belangrijke ontwikkeling binnen het Europese octrooirecht, bedoeld om het verkrijgen en afdwingen van octrooibescherming in Europa te vereenvoudigen en te centraliseren. Dit systeem is opgezet om een uniforme benadering te bieden voor octrooigeschillen binnen de deelnemende EU-lidstaten, waardoor de noodzaak voor meerdere rechtszaken in verschillende landen over hetzelfde octrooi wordt verminderd.

Doelstellingen en voordelen

  • Vereenvoudiging: Het UPC beoogt het proces voor het verkrijgen en handhaven van octrooien in Europa te stroomlijnen, waardoor het gemakkelijker en kosteneffectiever wordt voor uitvinders en bedrijven om hun uitvindingen te beschermen.
  • Eenheid: Het biedt een uniforme juridische procedure voor octrooigeschillen, wat leidt tot meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor octrooihouders en andere belanghebbenden.
  • Kostenbesparing: Het vermindert de noodzaak voor parallelle procedures in meerdere landen, wat potentieel kostenbesparend is voor de partijen betrokken bij octrooigeschillen.

Werking

  • Jurisdictie: Het UPC zal exclusieve jurisdictie hebben over Europese octrooien met eenheidswerking (Unitary Patents) en, onder bepaalde voorwaarden, over traditionele Europese octrooien die binnen de deelnemende lidstaten zijn verleend.
  • Talen: De procedures bij het UPC zullen in één van de officiële talen van het Europese Octrooibureau (EOB) worden gevoerd, namelijk Engels, Frans of Duits, wat afhangt van het specifieke geval.
  • Structuur: Het UPC zal bestaan uit een Hof van Eerste Aanleg, een Hof van Beroep en een Register. Het Hof van Eerste Aanleg zal meerdere lokale en regionale divisies hebben, verspreid over de deelnemende EU-lidstaten.
contact

Stel ons vrijblijvend
een vraag

Meer nieuws