Kan ik kwekersrecht aanvragen op een ras?

Het kwekersrecht beschermt het resultaat van veredeling. Dan gaat het concreet om nieuwe plantenrassen, die zich onderscheiden van andere rassen en daarnaast homogeen en bestendig zijn. Dit laatste betekent dat de relevante eigenschappen hetzelfde blijven gedurende opeenvolgende generaties. De houder van een kwekersrecht heeft het alleenrecht om bepaalde rassen te kweken en te vermeerderen. Het is wel mogelijk om derden een licentie te geven hiervoor. Hortis Legal is één van de weinige specialisten op het gebied van kwekersrecht, en beschikt wat dit betreft over een schat aan kennis en ervaring.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij onderzoeken of uw nieuwe plantenras voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld vanuit het kwekersrecht. Het belangrijkste is dat een ras uniek en onderscheidend is, en homogeen en bestendig. Is dit het geval, dan ondersteunen we u in het aanvraagtraject. Dit houdt onder meer in dat een rasomschrijving wordt opgesteld. Nadat de aanvraag is ingediend zal een onderzoeksinstantie een zogeheten DUS-onderzoek (Distinct, sufficiently Uniform en Stable) uitvoeren. Dit neemt de nodige tijd in beslag.

Als het kwekersrecht wordt toegekend, zit ons werk er niet op. Wij houden ons dan bezig met het beheer en de termijnbewaking van uw recht. Om het recht in stand te houden, moet ieder jaar een taks worden betaald. Mist u een termijn, dan vervalt uw kwekersrecht. Om dat te voorkomen, bewaken wij de termijnen en zorgen wij dat de jaarlijkse taks tijdig wordt voldaan. Ook verzorgen wij alle correspondentie die te maken heeft met uw kwekersrecht. Verder kunt u bij ons aankloppen wanneer u signaleert dat iemand inbreuk maakt op uw kwekersrecht en onrechtmatig plantmateriaal van uw ras kweekt of vermeerdert. Wij gaan in dit geval meteen over tot actie.

Achtergrond

Sinds 1997, het begin van Hortis Legal, zijn wij actief in de sierteeltsector. Wij zijn ook actief in de agrarische sector. Een allround specialist dus, met kennis op elk gebied en in de breedste zin des woord. Daar zijn wij, met recht, trots op!

Bent u een veredelaar en heeft u een nieuw ras ontwikkeld of ontdekt?
Heeft u hulp nodig bij kwekersrechtaanvragen in een van de 74 UPOV landen?
Bent u een vermeerderaar en wordt u beticht van inbreuk?
Of bent u juist een kwekersrechthouder en vermoedt u dat er inbreuk wordt gepleegd?
Hebt u een handelkwekerij en wil u weten of een ras beschermd is? En zo ja, wat u dan wel en niet mag?
Zit u in een licentieovereenkomst en wil u als licentiegever of licentienemer weten hoe de vork precies in de steel zit? Of heeft u juist een juridisch kloppend contract nodig met ook de nodige know how toegepast?

Onze specialisten van de sectie kwekersrecht hebben jarenlange ervaring op het gebied van adviseren en aanvragen van internationaal kwekersrecht, waaronder: Nederlands kwekersrecht, Communautair kwekersrecht (EU), Kwekersrechtsaanvragen in alle UPOV-lidstaten en US Plant patentaanvragen. Voor onze klanten regelen wij de kwekersrechtelijke bescherming van nieuwe rassen in meer dan 45 landen.

Overige diensten

  • Onderzoek kwekersrechtelijke bescherming van een door u op te geven ras of gewasgroep (omvang onderzoek: alle UPOV-lidstaten)
  • Onderzoek kwekersrechtelijke bescherming op naam van een door u op te geven partij (omvang onderzoek: alle UPOV-lidstaten)
  • Marktonderzoek naar een door u op te geven ras of gewasgroep
  • Optreden tegen inbreukmakers op een kwekersrecht
  • Opstellen standaard test- en licentiecontracten (aanlevering als digitaal standaard document in het formaat dat u zelf op uw eigen bedrijf kunt gebruiken)
Vragen?

Maak vrijblijvend
een afspraak

Waar kunnen we je nog meer bij helpen