Hortis Legal

Onze diensten

Design Patent op papieren Apple Store-tas


Design Patent op papieren Apple Store-tas

15/5/2017 | De beroemde papieren Apple Store tas is sinds kort beschermd met een Amerikaans design patent, het equivalent van een modelregistratie, waarbij alleen de uiterlijke vormgeving beschermd wordt. Apple heeft naast een design patent een lopende octrooiaanvraag voor de papieren tas; de verwachting is dat hier volgend jaar uitsluitsel over zal komen. In tegenstelling tot de Benelux en de EU wordt in de Verenigde Staten wèl een onderzoek naar 'prior art' gedaan voordat een modelregistratie toegekend wordt. In de Benelux en de EU vindt enkel een formele toetsing plaats. Het inhoudelijke onderzoek ten aanzien van nieuwheid en eigen karakter volgt pas op verzoek van een wederpartij in een nietigheidsprocedure. De Amerikaanse merkenautoriteit, USPTO, is van mening dat aan de vereisten voor een design patent is voldaan.
De papieren tas is ontwikkeld uit het oogpunt van duurzaamheid: het vervangen van de plastic tassen waar Apple producten voorheen in werden meegegeven aan klanten. Aan de tas hebben 22 mensen gewerkt, waaronder Jony Ive, ontwerper van de IMac, IPhone, Apple Watch en IPad. Het resultaat is een tas waarin een Apple product veilig vervoerd kan worden maar op zich zelf ook als een stylish Apple product gezien wordt.
De papieren tas zal niet als los product verkrijgbaar zijn maar is voornamelijk bedoeld om kopieën door derden te voorkomen.
Bent u geïnteresseerd in een modelregistratie neem dan contact op met Hortis Legal! Onze merken- en modellengemachtigden staan u graag bij.

Bron: Iphonened, 3 mei 2017

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis