Hortis Legal

Onze diensten

Brexit en EU-merken: wat is de invloed van het vertrek van het VK uit de EU op uw EU-merken?

24/6/2016 | Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft gestemd over hun positie in de EU, de uitslag is een Brexit. Wat betekent dit voor de EU-merken (voorheen: Gemeenschapsmerken)?
EU-merken en EU-modellen bieden bescherming voor de gehele EU, inclusief het VK, maar dit zal waarschijnlijk veranderen als het VK de EU verlaat.
De Britse en de Europese Intellectuele Eigendom Autoriteiten (UKIPO en EUIPO) hebben nog geen uitspraken gedaan over de mogelijke gevolgen.

In Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon wordt een mogelijk vertrek van een lidstaat geregeld, voorafgaand aan een vertrek wordt tenminste twee jaar onderhandeld over de mogelijkheden. Het besluit om de EU te verlaten zal dus niet direct invloed hebben op de Europese merken- en modellenrechten.
Het blijft voorlopig dus onduidelijk of EU-merken in het VK uiteindelijk worden omgezet in nationale merken of dat merkhouders opnieuw een merkaanvraag moeten doen bij het UKIPO, naast hun EU-merk.

Het is in ieder geval raadzaam voor merkhouders om de huidige merk- en modelregistraties te beoordelen en er zo voor te zorgen dat de merk- of modelrechten geldig blijven in het VK. Ten eerste moet de merkhouder rekening houden met de mogelijkheid dat een EU-merk deels zal worden omgezet naar een nationaal merk of dat er een nieuwe nationale aanvraag gedaan moet worden in het VK. Daarbij kunnen merkhouders van deze gelegenheid gebruik maken om de merkenportfolio's op te schonen door te zorgen dat de classificatie van de merken nog in lijn zijn met het gebruik van de merken en beoordelen van mogelijk overlappende merkregistraties (nationale merken en EU-merken). Tevens is het van belang om in kaart te brengen wat de invloed is van een Brexit op bestaande en toekomstige licentieovereenkomsten en (juridische) geschillen.

Het is in ieder geval zeker dat, als de onderhandelingen tussen het VK en de EU beginnen, er ook aandacht besteed wordt aan de merkenrechtelijke en modelrechtelijke wetgeving. Pas na deze onderhandelingen zal er duidelijkheid zijn over de gevolgen van een Brexit voor een Europees merkenportfolio.

Hortis Legal helpt u graag bij deze vraagstukken en is gespecialiseerd in VK- en EU-merken! U kunt contact met ons opnemen via +31 (0)70 3193566 of info@hortis.nl.


Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis