Hortis Legal

Onze diensten

Bredere merkbescherming voor bekende merken


Bredere merkbescherming voor bekende merken

18/9/2015 | Merkenrecht. Een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft geleid tot een nog bredere merkbescherming van bekende Europese merken.

Bekende merken hebben een bredere bescherming dan een "normaal merk". Houders van bekende merken (zoals Heineken, Apple of Coca-Cola) kunnen ook optreden tegen lijkende of identieke merken die niet worden gevoerd of ingeschreven zijn voor dezelfde producten. Voor niet bekende merken geldt dat de producten of diensten wel soortgelijk moeten zijn. Als u het merk Apple wilt inschrijven voor bijvoorbeeld petjes, dan kan Apple daar bezwaar tegen maken ondanks dat zij het helemaal niet gebruikt voor petjes. Bekende merken hebben zo'n sterke reputatie dat de wetgever heeft bepaald dat zij extra bescherming verdienen, het bedrijf heeft immers veel geïnvesteerd in het merk.

In de zaak Iron & Smith versus Unilever heeft de rechter vastgesteld dat de houder van een ouder bekend EU-merk bezwaar kan maken tegen een jongere nationale merkaanvraag, zelfs als het oudere merk niet bekend is bij het publiek in de lidstaat van het jongere merk. Het EU-merk IMPULSE van Unilever is bekend in Engeland en Italië, maar onbekend in Tsjechië. Toch kan de merkinschrijving voor BE IMPULSIVE door Iron & Smith geblokt worden door Unilever op grond van het in Engeland en Italië bekende merk IMPULSE.
Hier worden wel voorwaarden aan gesteld door de rechter, namelijk A) dat als het publiek het oudere merk wel kent er wel een verband kan worden gelegd tussen de twee merken en er dan daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt of B) dat er sprake is van ernstig gevaar dat er in toekomst inbreuk zal worden gemaakt.

Dit is een belangrijke uitspraak omdat je jezelf kan afvragen of een merk wel kan meeliften op de reputatie van een ouder merk dat eigenlijk ter plaatse onbekend is. De rechter vindt van wel, mits er sprake is van (gevaar op) inbreuk als het publiek het merk wel zou kennen.

Heeft u vragen over merkbescherming of merkinbreuk? Neem vrijblijvend contact op met Hortis Legal!

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis