Hortis Legal

Onze diensten

Adidas staat op haar strepen


Adidas staat op haar strepen

6/7/2015 | Merkenrecht. Na vijf jaar procederen heeft Adidas wederom succesvol haar merkrecht verdedigd. Shoe Branding Europe (SBE) heeft in 2009 een merk ingeschreven bestaande uit twee parallelle strepen op een schoen. Adidas vond dat te veel lijken op haar bekende beeldmerk, bestaande uit drie parallelle strepen op een schoen. In 2010 diende Adidas oppositie in tegen de merkinschrijving van SBE.

In eerste instantie bepaalde de Europese merkeninstantie, OHIM, dat de twee tekens niet op elkaar lijken. Het publiek zou de twee tekens niet met elkaar verwarren. Zoals u op de bovenstaande foto ziet, is niet alleen het aantal strepen, maar ook de positionering anders. Omdat de twee tekens heel banaal zijn hecht het OHIM veel waarde aan de twee vormelementen die verschillend zijn.

Het HvJEU stelt juist dat de tekens in eerste instantie op elkaar lijken en dat de consument bij nader inzien pas ziet dat de tekens verschillend zijn. Het OHIM heeft in haar overwegingen niet meegenomen dat de kleur, vorm en grootte wel identiek zijn. Dit zijn ook belangrijke beeldelementen. Alle beeldelementen en de bekendheid van het merk van Adidas moeten worden meegenomen in de overweging. Dan moet worden geconcludeerd dat de eerste totaalindruk overeenstemmend is. SBE mag hun strepen op deze manier niet voeren als merk.

Wilt u meer weten of merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten? Neem vrijblijvend contact op met Hortis Legal.

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis