Hortis Legal

Onze diensten

Zoek de verschillen!


Zoek de verschillen!

19/6/2015 | Merkenrecht. In een oppositieprocedure van AGRICAPITAL versus AGRI.CAPITAL heeft de Europese merkenautoriteit (OHIM) bepaald dat twee soorten diensten die beide vallen onder klasse 36, volgens het Nice-classificatiesysteem, niet soortgelijk hoeven te zijn. Dat betekent dat de bovengenoemde, bijna identieke merken naast elkaar kunnen bestaan zonder dat er ongewenste verwarring ontstaat bij de consument.

Hoe streng het OHIM de soortgelijkheid van de waren of diensten beoordeelt blijkt duidelijk uit deze zaak. Het merk AGRICAPITAL is sinds 2007 geregistreerd in de EU, voor diensten in klasse 36, waaronder financiële diensten. In 2009 werd AGRI.CAPITAL gedeponeerd voor diensten in klasse 36, maar dan gericht op vastgoed.

AGRICAPITAL diende oppositie in tegen deze, op het eerste gezicht, bijna identieke merkinschrijving. OHIM kijkt bij de beoordeling o.a. of de beeldmerken overeenstemmend zijn en de diensten soortgelijk en of er sprake kan zijn van ongewenste verwarringsgevaar bij de consumenten. Tijdens de beoordeling van de diensten kijkt het OHIM of de diensten concurrerend of juist aanvullend zijn. Het feit dat bij vastgoedzaken vaak financiële diensten nodig zijn geeft een ´geringe en indirecte relatie´ aan tussen de twee diensten en dat is volgens OHIM niet genoeg.

De diensten hebben volgens OHIM niet dezelfde aard en doelstelling en zijn niet derhalve niet soortgelijk. Het Gerecht van de EU volgt de redenatie van het OHIM. Dit betekent dat er bij de inschrijving van een potentieel merk of een oppositieprocedure, grondig onderzoek moet worden gedaan naar eerdere of lijkende merken.

Heeft u vragen over een merkinschrijving of oppositieprocedure? Neem vrijblijvend contact op met Hortis Legal.

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis