Hortis Legal

Onze diensten

'Porschespecialist' met succes verboden door Porsche

'Porschespecialist' met succes verboden door Porsche8/2/2013 | Porsche heeft met succes het gebruik van "Porschespecialist" door een niet officiële Porschedealer kunnen verbieden. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof 's-Gravenhage. De uitspraak heeft belangrijke consequenties voor (bekende) merkhouders. Merkgebruik door niet officiële dealers kan sneller worden verboden.

Eerlijk gebruik?
De Porschespecialist beriep zich erop dat hij het merk op eerlijke wijze gebruikt, maar het Hof oordeelt van niet. Het Hof overweegt als volgt: "Van eerlijk gebruik (...) is geen sprake wanneer het merk door een derde zo wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen die derde en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat."

Bij het gebruik van handelnamen, zoals Porsche, moet ook rekening worden gehouden "met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen."

Woord 'specialist'
Het gebruik van het woord Porsche of 'porschespecialist' in de de handelsnaam of als merk wekt volgens het Hof de indruk van een bijzondere band. Er is volgens het Hof een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche. Het publiek is in dit geval Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen. Het woord 'specialist' neemt die indruk niet weg, omdat het relevante publiek het teken 'poschespecialist' niet zo opvat dat de betreffende onderneming géén officiële dealer is, aldus het Hof.

Merkinbreuk en handelsnaaminbreuk
Volgens het Hof duidt het gebruik van Porsche of 'Porschespecialist' aan dat men het publiek kenmaar maakt dat zij in het merk is gespecialiseerd en dat men onderhoud, reparatie en verkoop van tweedehands exemplaren van het merk ter hand neemt, er is dus sprake van merkgebruik. Vanwege onder meer het feit dat het hele merk in de gewraakte tekens is opgenomen, zij voor dezelfde waren worden gebruikt en de Porschemerken bekend zijn, is sprake van merkinbreuk. Voor zover de gewraakte tekens als handelsnaam worden gebruikt, wijken die slechts in geringe mate af van de handelsnaam Porsche en bovendien richten partijen zich beide op de Nederlandse markt. Zodoende is er volgens het Hof ook sprake van handelsnaaminbreuk.

Domeinnaam en website
Ook de inhoud van de website onder de domeinaam www.porschespecialist.nl, met een inbreukmakend logo en 'Poschespecialist' genoemd samen met de handelsnaam van de onderneming, wekt de indruk van een bijzondere band. De disclaimer dat men op generlei wijze is verbonden aan Porsche en dat zulks louter naar het type auto verwijst, baat niet volgens het Hof. Daargelaten dat dit alleen op de website en niet op ander gebruik van Porschespecialist slaat, staat die disclaimer dermate onderaan de webpagina's dat zij door de gmiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

Wat mag wel?
Volgens het hof doet haar oordeel niet eraan af dat het in beginsel vrijstaat gebruik te maken van advertenties waarin staat 'specialist in Porsche' en 'gespecialiseerd in Porsche'. Daarin zit een genuanceerd verschil. In 'Porschespecialist' wordt het merk gebruikt ter onderscheiding van de Porsche waren en diensten die worden aangeboden, bij 'specialist in Porsche' is de kennelijk gedachte dat dit louter aanduidt wat de specialist doet.

Bron: mr. Joost Becker, Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Gepubliceerd op rechtennieuws.nl
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis