Hortis Legal

Onze diensten

Kwekersrecht Duitsland: Nieuwheidseisen niet UPOV conform

Kwekersrecht Duitsland: Nieuwheidseisen niet UPOV conform8/2/2013 | Momenteel is het niet mogelijk om kwekersrecht aan te vragen in Duitsland op een ras dat in Nederland of een andere EU-lidstaat langer dan één jaar in de handel is. De Duitse kwekersrechtwetgeving stelt namelijk dat de nieuwheid van een kandidaat-ras is geschaad zodra het kandidaat-ras op de datum van de aanvraag binnen het grondgebied van de Europese Unie langer dan één jaar werd verhandeld door of met toestemming van de aanvrager. Dit is in strijd met de UPOV regels, die stellen dat de nieuwheidseis dient te luiden dat de nieuwheid van een kandidaat-ras is geschaad zodra het kandidaat-ras op de datum van de aanvraag binnen Duitsland langer dan één jaar werd verhandeld door of met toestemming van de aanvrager.

Beroep aangetekend
Veredelaars die in EU-lidstaten buiten Duitsland hun rassen introduceren en in een later stadium (> 1 jaar < 4 jaar) overwegen om (nationaal) kwekersrecht in Duitsland aan te vragen kunnen het ras in Duitsland niet meer beschermen. Om deze onjuistheid in de Duitse wetgeving aan de kaak te stellen, heeft Hortis Legal namens één veredelaar beroep aangetekend tegen de beslissing van het Bundessortenamt om een Duitse kwekersrechtaanvraag af te wijzen omdat het kandidaat-ras reeds langer dan één jaar in Nederland in de handel was. In deze beroepszaak beargumenteert Hortis Legal dat de autoriteit, de Duitse kwekersrechtwetgeving moet toetsen aan het UPOV-Verdrag, wat een internationaal verdrag is.

Hoewel zij in principe de non-conformiteit van de Duitse wetgeving met het UPOV-Verdrag beaamt, heeft de Duitse 'Federal Patent Court' het beroep afgewezen omdat zij zich onbevoegd heeft verklaard om ter zake een beslissing te nemen. De Duitse 'Federal Patent Court' heeft echter aangegeven dat hoger beroep mogelijk is bij het Duitse 'Federal Supreme Court' en dat die autoriteit wél competent is om een beslissing te nemen. Dit hoger beroep is momenteel lopende.

Algemeen belang
Al met al heeft deze zaak vele kosten met zich meegebracht. Omdat de aanvrager minder kapitaal krachtig is en omdat het een zaak betreft die het algemeen belang van de veredelaar dient, heeft Hortis Legal een verzoek gedaan voor bijdrage vanuit de algemene middelen van de Afdeling Sierteelt van Plantum. Het afdelingsbestuur is van mening dat dit weliswaar een algemeen doel dient, maar Duits kwekersrecht slechts voor enkele leden van belang is. Daarmee is het niet gerechtvaardigd om algemeen afdelingsbudget in te zetten, maar is het wel goed om individuele bedrijven de mogelijkheid te geven om deze zaak financieel te ondersteunen.

Wilt ook u deze zaak financieel ondersteunen? Maak dan uw vrijwillige bijdrage over aan: Stichting Hortis Beheer Derdengelden te Rijswijk, bankrekeningnummer 404757618 onder vermelding van: 'Financiële bijdrage Nieuwheidseis Duitsland'. Voor vragen en meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Dhr. L.J. van Vliet, 070-319 35 66 of lennard@hortis.nl.
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis