Hortis Legal

Onze diensten

Geen inbreuk op "bouwbak" door "bouwbakkie"

Geen inbreuk op "bouwbak" door "bouwbakkie"26/11/2012 |
B9 11869. Rechtbank Alkmaar, 14 november 2012, HA ZA 11-626, Union Milieu B.V. tegen Calleur Beheer B.V. en DNACC B.V.

"De verkleiningsuitgang "ie" is a-typisch voor grote voorwerpen als afvalcontainers en geeft het woord een andere lading."

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Adwords. Geen inbreuk op woord/beeldmerk en handelsnamen Bouwbak en www.bouwbak.nl van Union door woordmerk bouwbakkie en domeinnaam www.bouwbakkie.nl van Calleur. Het gebruik van het adword bouwbakkie door eiseres is niet onrechtmatig. De vormgeving van de website van gedaagde (reconventie) is daarnaast te banaal en triviaal om als beschermd werk te kunnen worden aangemerkt.

Eiseres Union Milieu gebruikt haar merk en domeinnaam voor o.a. het verhuren van laadbakken. Gedaagde Calleur Beheer exploiteert onder www.bouwbakkie.nl een webshop voor afvalcontainers voor consumenten. In conventie oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van inbreuk op de handelsnamen bouwbak en www.bouwbak.nl. Union gebruikt de naam bouwbak op haar briefpapier en op haar vrachtwagens en containers altijd in combinatie met Union of Union Milieu: van gebruik van alleen de handelsnaam 'Bouwbak' kan niet worden gesproken en van verwarringsgevaar met de handelsnaam www.bouwbakkie.nl van Calleur is derhalve geen sprake.

Er is ook geen sprake van inbreuk op de gestelde handelsnaam 'bouwbak.nl', nu deze domeinnaam pas daadwerkelijk bedrijfsmatig in gebruik is genomen toen bouwbakkie.nl van Calleur al als handelsnaam werd gevoerd. Tevens is de naam bouwbakkie door het beschrijvende karakter van bouwbak en door de verkleiningsuitgang 'meer een eigen naam', waardoor geen verwarring is te duchten.

De rechtbank sluit zich ten aanzien van het merk Bouwbak aan bij de beslissing van het BBIE, dat de oppositie van Calleur eerder afwees. Het woordelement bouwbak is weliswaar beschrijvend, maar de figuratieve elementen, die bij het merk van Calleur ontbreken, zijn wel voldoende onderscheidend. De rechtbank voegt ook hier nog toe dat de verkleiningsuitgang "ie" a-typisch is voor grote voorwerpen als afvalcontainers en het woord een andere lading geeft en dat er sprake is van een verschillend publiek (consumenten v professionals). Van merkinbreuk en onrechtmatig handelen door Calleur is geen sprake, nu er geen sprake van verwarringsgevaar is.

In reconventie is de rechtbank m.b.t. de door eiseres gebruikte adwords van oordeel dat het gebruik van het merk bouwbakkie kortstondig was en is de rechtbank het met Union eens dat het gebruik van bouwbakkie als adword geoorloofd is, nu de tekst van dat zoekresultaat, de advertentie, niet misleidend is. "In zoverre is de rechtbank het met Union eens dat het gebruik van bouwbakkie als adword geoorloofd is en geen inbreuk oplevert op het merkrecht van Calleur." De reconventionele vordering tot nietigheid of vervallenverklaring van het merk van eiseres Union wordt niet toegewezen, nu de figuratieve elementen van het woord/beeldmerk voldoende onderscheidend zijn. Inbreuk op auteursrecht op de layout van de website van Calleur wordt ook niet aangenomen: "Naar het oordeel van de rechtbank hebben beide websites, zowel die van Union als die van Calleur, een opzet en vorm die zo triviaal en zo voor de handliggend is (zie ook de websites van andere aanbieders van afvalcontainers) dat daarachter geen creatieve arbeid valt aan te wijzen."

1019h proceskosten gedaagde: € 17.645,00 (in conventie) en € 5.899,05 (in reconventie).

(bron: Boek9.nl)
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis