Hortis Legal

Onze diensten

Kwekersrecht: Mededelingenblad kwekersrecht EU, een bron van informatie

Kwekersrecht: Mededelingenblad kwekersrecht EU, een bron van informatie20/5/2020 | Het Communautair Bureau voor Plantenrassen (hierna: CPVO) geeft zes keer per jaar een digitale uitgave uit van het 'Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor Plantenrassen'.

Het blad is opgedeeld in een deel A en een deel B. Deel A bevat alle informatie omtrent nieuw ingediende aanvragen, voorgestelde rasbenamingen, ingetrokken aanvragen, beslissingen omtrent toekenning van het kwekersrecht, wijzigingen betreffende de aanvrager, de vertegenwoordiger voor de procedure of de houder van een kwekersrecht, beëindiging van kwekersrechten, mutaties in dwanglicenties alsmede contractuele licenties, informatie over ingestelde beroepen tegen beslissingen van het CPVO, verbeteringen van info rondom kwekersrechten, informatie over de zogenaamde CPVO-klantendatabase en tot slot overige bijzonderheden ingeschreven in de registers.

Bent u actief in veredeling van rassen, dan bevelen we u aan om dit Mededelingenblad periodiek te downloaden via https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/official-publications

Deel B bevat een lijst met adressen waar aanvragen voor een communautair kwekersrecht kunnen worden ingediend, de uiterste datum van de aanvragen voor het opnemen in het volgende nummer van het Mededelingenblad, net als een lijst van aanvragers, houders van communautaire kwekersrechten, kwekers en van vertegenwoordigers voor de procedure.

Het is goed om te beseffen dat er een flinke tijd kan zitten tussen de datum van indiening van een aanvraag tot verlening van Communautair kwekersrecht, en de publicatie van die aanvraag in het Mededelingenblad. Zo geeft het Mededelingenblad van 17 februari 2020 aan dat de sluitingsdatum voor publicatie van nieuwe aanvragen 29 februari 2020 is. Dit betekent dat een nieuwe aanvraag met indieningsdatum 1 maart 2020, niet zal worden gepubliceerd in het Mededelingenblad van 15 april 2020 maar in het daaropvolgende Mededelingenblad van medio juni 2020, maar liefst drie en halve maand na indiening. In de tijd tussen indiening van de aanvraag en de publicatie daarvan, kunnen derden nog geen kennis nemen van die aanvraag, ook niet via de website van het CPVO. Dit is goed om te weten wanneer het belangrijk is om informatie rondom nieuw ingediende aanvragen, zo lang mogelijk voor derden verborgen te houden.

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis