Hortis Legal

Onze diensten

Kwekersrecht/merkrecht/octrooien/juridisch advies: tegemoetkoming kosten internationale aanvraag/advies


Kwekersrecht/merkrecht/octrooien/juridisch advies: tegemoetkoming kosten internationale aanvraag/advies

7/11/2019 | De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) geeft, onder bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming van max € 2.500,- voor onze adviezen/diensten voor internationale aanvragen die wij voor u indienen. Dit kan voor u voordelig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld twee USA kwekersrechtaanvragen voor de prijs van één krijgen, omdat de RVO u € 2.500,- vergoedt. Maar ook aanvragen van een merkregistratie of een octrooiaanvraag vallen onder deze subsidieregeling. Hortis heeft hier verder zelf geen voordeel aan, maar u wel! Wij helpen graag, dus wij maken u hier graag op attent.

Hieronder treft u een stukje tekst van de website van het RVO aan (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib/vouchers/kennisvouchers). Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen. Wij hopen dat u hier uw voordeel mee doet.

"Wilt u uw bedrijf positioneren op een buitenlandse markt, maar heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig? Met een kennisvoucher kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u om uw positie op de buitenlandse markt te verbeteren met de regeling Vouchers Kennisverwerving. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit.

Voor wie?
U kunt de kennisvoucher aanvragen:
- als u een Nederlandse mkb-ondernemer bent. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
- als u al beschikt over (enige) internationale ervaring;
- als u zich voorafgaand aan de aanvraag al georiënteerd heeft op een specifieke buitenlandse markt, waarop u nog niet actief bent;
- vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Waarvoor?
U kunt bijvoorbeeld een kennisvoucher aanvragen voor:
- beoordeling van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten;
- gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;
- registratie van een merk;
- advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing;
- opzetten van een buitenlandse entiteit;
- andere juridische of fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering, zoals transfer pricing of arbeidsrecht.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:
- De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher;
- De diensten vallen ook niet onder de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame;
- Ook het opstellen van een businessplan en het aanvragen van een buitenlandse bankrekening vallen niet onder de regeling.

Voorwaarden
De externe deskundige u inhuurt moet voldoen aan de volgende vereisten:
- beschikt over tenminste hbo denk- en werkniveau;
- is werkzaam bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis;
- heeft meer dan 3 jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen.
U mag een extern deskundige inhuren die gevestigd is in het buitenland (Nederlandstalig of Engelstalig).

Voucherwaarde
Met de voucher kunt u een vergoeding krijgen van 50% van de kosten. Tot maximaal € 2.500 exclusief btw. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 adviesuren. De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher voor kennisverwerving per mkb-onderneming, dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt."
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis