Hortis Legal

Onze diensten

De impact van IE-rechten


De impact van IE-rechten

7/11/2019 | Eén van de belangrijkste factoren voor een florerende economie is efficiënte bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijna 30% van alle banen in de EU worden gecreëerd door sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten, zo blijkt uit een in september 2019 gepubliceerde rapportage van het European Patent Office (EPO) en European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Dit komt neer op 64 miljoen banen in de EU. Deze cijfers gelden voor de periode tussen 2014 - 2016, maar de verwachting is dat de invloed van intellectuele eigendomsrechten op economie in de toekomst alleen maar zal toenemen.

Sectoren die intensief gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten hebben gemiddeld een hoger aantal eigendomsrechten per werknemer in vergelijking met andere sectoren die gebruikmaken van dezelfde intellectuele eigendomsrechten. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor de meeste handel tussen de EU met de rest van de wereld, goed voor een totale economische activiteit ter waarde van €6.6 triljoen GDP (Engels: Gross Domestic Product).

Kijken we in het bijzonder naar de situatie in Nederland, dan zien we dat Nederland relatief goed scoort ten opzichte van overige lidstaten van de Europese Unie. Bijvoorbeeld op het gebied van ingediende aanvragen voor octrooi-, merk- en modelrechten. Duitsland loopt daarin voorop, gevolgd door Frankrijk met op de derde plaats Nederland. Met betrekking tot aanvragen voor kwekersrechten is Nederland echter de absolute koploper, gevolgd door Frankrijk, Duitsland, Groot Brittannië en Spanje.

Opvallend is verder een toename van technologieën tegen klimaatverandering en technologieën behorend tot de zogenoemde Vierde Industriële Revolutie. Dit laatste is de naam van een nieuw tijdperk van technologische ontwikkelingen dat gekenmerkt wordt door digitale transformatie. Daarbij valt te denken aan innovatie op het gebied van artificiële intelligentie, het Internet der Dingen (Engels: Internet of Things) en Cloud computing. Deze technologieën zijn niet alleen van toegevoegde waarde vanuit economisch perspectief, maar veranderden de volledige aard en werkwijze van een toenemend aantal sectoren (zoals productie, gezondheidzorg en landbouw).

De waardering van intellectuele eigendomsrechten staat voor private ondernemingen vaak in de belangstelling omdat dergelijke rechten op de balans van ondernemingen worden geactiveerd. Daarbij gaat het niet slechts om waarde van octrooien op technische vindingen, maar bijvoorbeeld ook om waarde van merken. Zo wordt geschat dat merken zoals Google® en Microsoft® afzonderlijk van elkaar een waarde vertegenwoordigen van boven de $40 biljoen. Succesvolle creatie van intellectueel eigendom vereist onder meer creativiteit, inventieve arbeid en commercialisatie.

Als veelzijdig adviesbureau volgt Hortis Legal de ontwikkelingen op de voet en streven we ernaar onze cliënten te blijven voorzien van up-to-date advies op het gebied van merk-, model-, kwekers-, octrooi- en overige intellectuele eigendomsrechten.

Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis