Hortis Legal

Onze diensten

Hoe gaan de merkhouders verder na de Brexit?

22/1/2019 | Op 28 februari 2018 heeft de Europese Commissie het eerste concept van de terugtrekkingsovereenkomst gepubliceerd. Het concept bevat belangrijke informatie voor de IE-wereld, maar er is nog geen sprake van een definitieve overeenkomst.

De Brexit zal officieel eind maart 2019 plaatsvinden, maar tot die tijd komt er een overgangstermijn. De overgangstermijn dient in eerste instantie tot en met 31 december 2020 te lopen. Wat gebeurt er met een Europese merkregistratie op het moment van de Brexit op 30 maart 2019?

Het is allemaal nog onzeker hoe het gaat verlopen maar er zijn wel waarschijnlijke scenario's te schetsen. De keuze voor een Brexit heeft geen directe gevolgen voor bestaande registraties. Momenteel zijn de Europese merk- en modelregistraties gewoon geldig in alle 28 staten van de EU dus ook in het Verenigd Koninkrijk. Na inroeping van artikel 50 door de Britse regering (het officiële verzoek om uit de EU te treden) start er een termijn van twee jaar waarin partijen gaan onderhandelen over de condities van deze uittreding. EU-merk en/of EU-modellen blijven in de overgangsperiode tot 31 december 2020 gewoon geldig in de UK en er vinden géén wijzigingen plaats vóór die datum. Dat betekent dat Europese Unie merkregistraties vanaf 1 Jan 2021 niet meer geldig zijn in de UK. Daarna krijgt de merkhouder in de UK automatisch een nationaal UK-merkrecht, dat identiek is aan het Europese recht, zonder benodigde actie van de merkhouders. Voor reeds aangevraagde, maar nog niet geregistreerde EU merken, geldt deze regeling niet. Wel kunnen houders hiervan tot 30 September 2021 een UK merkrecht aanvragen, waarbij men de EU prioriteitsdatum kan claimen. Zoals het er nu voor staat zal het Verenigd Koninkrijk akkoord gaan met het algemene principe dat er geen rechten verloren mogen gaan. Zo is het denkbaar dat het Verenigd Koninkrijk de EU intellectuele eigendomsrechten na afloop van de overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk en tot aan de vernieuwingsdatum blijft erkennen, maar verwacht dat een zogenaamd handhavingsdepot moet worden verricht om de IE-rechten in het Verenigd Koninkrijk te behouden.

Internationale organisaties zoals Inta en Marques hebben aangegeven, namens het bedrijfsleven, de stappen nauwkeurig te gaan volgen en waar mogelijk al het lobbywerk in gang te zetten om de opgebouwde IE rechten voor het bedrijfsleven zeker te stellen in Engeland.

Hoe gaan de merkhouders verder na de Brexit?
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis