Hortis Legal

Onze diensten

Revolutionaire ParXtra® booster zet tuinbouwwereld op zijn kop

10/10/2018 | Deze maand worden de eerste duizend ParXtra® boosters uitgeleverd. Daarmee krijgt het baanbrekende apparaat van ParXtra Trading BV, dat het natuurlijke groeiproces van planten stimuleert door het uitzenden van akoestische energie, definitief voet aan de grond in de tuinbouwsector.

Telers van land- en tuinbouwgewassen zijn continu op zoek naar manieren om het rendement van hun teelt te verhogen. Een goede gewasgroei en -ontwikkeling en een hoge productie zijn daarbij essentieel. En dat is precies waar de revolutionaire ParXtra® booster aan bijdraagt: met dit innovatieve apparaat kan een teler de groei en ontwikkeling van zijn planten namelijk heel gericht sturen.

De ParXtra® booster, die boven of tussen het gewas wordt geplaatst, zendt akoestische energie uit. Dit zijn geluidsgolven met een zeer hoge frequentie, die het licht op de plant versterken. Het gaat hierbij om natuurlijk licht, al dan niet in combinatie met kunstlicht.

Hogere productie, lagere energiekosten
Inzet van de ParXtra® booster kan veel opleveren: testen in diverse gewassen tonen aan dat hiermee een groei- of productietoename van maar liefst 25 procent kan worden behaald. Daarnaast kan een teler ervoor kiezen om te besparen op de belichtingscapaciteit; hierbij is een reductie tot 20 procent mogelijk.

Brede toepassing
De ParXtra® booster is breed inzetbaar: het apparaat kan worden toegepast in de teelt van potplanten, snijbloemen, groenten en fruit, zowel in de kas als buiten. Maar de booster is ook inzetbaar bij de productie van jonge planten uit stek, zaad en weefselkweek en in de landbouw, akkerbouw en bosbouw.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de mogelijkheden van de ParXtra booster kunt u het beste contact opnemen met ParXtra Trading BV: info@parxtra.com of tel. 088-5056262. Ook verwijzen wij u naar de website www.parxtra.com.

Revolutionaire ParXtra® booster zet tuinbouwwereld op zijn kop
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis