Hortis Legal

Onze diensten

Auteursrecht


Het auteursrecht is het exclusief recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Er is in Nederland geen enkele formaliteit vereist voor het verkrijgen van het auteursrecht. Door het creëren van een werk ontstaat het recht automatisch. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat het werk "voldoende origineel" is. Dit wil zeggen dat er een zekere creativiteit aan het werk ten grondslag ligt.

Ik wil nu contact opnemen over auteursrecht


Wat kan Hortis Legal voor u betekenen?

Om conflicten te voorkomen en te kunnen bewijzen dat een werk door u gecreëerd is, kunt u de creatiedatum laten vastleggen in een zogeheten i-Depot. Wij ondersteunen u hierbij, en helpen u daarnaast bij alle andere vragen op het gebied van auteursrecht.

Wordt er inbreuk gemaakt op uw auteursrecht? Wij ondersteunen u bij het zetten van de benodigde stappen en om uw recht te halen.

Ook als het gaat om auteursrecht kunnen licenties worden uitgegeven, wat betekent dat anderen uw creatie onder voorwaarden mogen gebruiken. Wij helpen u graag bij het opstellen van een dergelijk contract.

Ik wil nu contact opnemen over auteursrecht


Achtergrondinfo

Het auteursrecht komt in principe altijd toe aan de maker van het werk. Wel is het mogelijk dat de maker het auteursrecht overdraagt. Wanneer een werknemer een werk maakt, bepaalt de Auteurswet dat de rechten op dit werk toekomen aan de werkgever als deze werkzaamheden tot de functie behoren van de werknemer. Het auteursrecht eindigt 70 jaar na dood van de maker. Hoewel het niet verplicht is, kunt u aangeven dat er op een werk auteursrecht rust. Dit kan door middel van het © symbool.

Indien u van mening bent dat een ander inbreuk maakt op uw auteursrecht, dan kunnen onze juristen voor u in actie komen door bijv. het opstellen van een sommatiebrief aan de inbreukmakende partij. Wilt u meer informatie over het auteursrecht, neem dan contact met ons op.

I-depot

Een goed idee kan goud waard zijn. In principe kan men een idee niet beschermen. Stel u heeft een specifiek recept, techniek of formule bedacht, dan biedt het modelrecht, merkenrecht of octrooirecht hier geen bescherming voor. De uitwerking van een idee kan echter wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Als u in conflict raakt met een derde, dan zult u aan moeten tonen dat u het beschermde auteursrechtelijk werk als eerste bedacht heeft.

Het I-DEPOT biedt u in dat geval de mogelijkheid de creatiedatum van uw idee en de identiteit van de ontwerper vast te leggen. U kunt het depot voor vijf jaar of direct voor tien jaar vastleggen. De bewaartermijn kan met een onbeperkt aantal aanvullende termijnen van vijf jaar worden verlengd.
Door een i-DEPOT in te dienen heeft u in geval van een conflict een betrouwbaar hulpmiddel in handen, waarmee u kunt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag al bestond. Dit bewijsmiddel is zeer waardevol en bijzonder nuttig in tal van situaties, met name wanneer intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn, zoals het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht of het octrooirecht, maar ook wanneer er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Let op! Het i-DEPOT geeft een bewijsmiddel wanneer een ander met uw idee ervandoor gaat en het geeft de rust om het idee daarna op een zelfgekozen moment verder uit te werken. Het i-DEPOT creëert echter nadrukkelijk geen intellectueel eigendomsrecht. Het zoeken van wettelijke bescherming na de ontwerpfase blijft dus noodzakelijk.
Wilt u meer weten over het i-DEPOT en het belang daarvan neem dan contact met ons op.

Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis