Hortis Legal

Onze diensten

Wat wij doen


Hortis Legal is een full service juridisch adviesbureau op het gebied van Intellectueel eigendomsrecht. Onze dienstverlening bestaat uit een breed scala aan diensten gerelateerd aan Intellectueel eigendomsrecht maar ook overige diensten met betrekking algemeen juridisch advies.
Onze zorg is de optimale bescherming van uw intellectuele eigendommen. Denkt u daarbij aan octrooibescherming, merkbescherming, auteursrecht, modelrecht en auteursrecht.
Ook kunnen we u adviseren over de exploitatie van uw beschermde producen, zoals advies omtrent licentiecontracten en verdienmodellen.
Ook kunnen we audits verzorgen bij uw licentienemers en royalty's voor u incasseren.
Tot slot kunnen we namens u optreden tegen inbreukmakers op uw intellectuele eigendommen.

Ik wil nu met Hortis Legal contact opnemen.


Onze diensten

Dit is een greep uit onze diensten:

Kwekersrecht / plant patent bescherming
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: kwekersrecht aanvragen, registratie kwekersrecht, registreren kwekersrecht, vastleggen kwekersrecht, kwekersrecht registratie, kwekersrecht registreren, kwekersrecht vastleggen.
Lees meer over kwekersrecht

Octrooirecht
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: aanvragen octrooien, registratie octrooien, registreren octrooi, vastleggen octrooi, octrooi registratie, octrooi registreren, octrooi vastleggen, octrooi onderzoeken, nieuwheidonderzoek octrooi, handhaving octrooirechten.
Lees meer over octrooirecht / octrooi aanvragen

I-depot /Auteursrecht:
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: registratie auteursrecht, registreren auteursrecht, vastleggen auteursrecht, auteursrecht registratie, auteursrecht registreren, auteursrecht vastleggen.
Lees meer over auteursrecht / i-depot

Royalty incasso diensten
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: royalty incasso, uitgifte licentiecontracten, beheer licentiecontracten, controle licentienemers, audits van licentienemers, handhaving van uw rechten.
Lees meer over licentiediensten / royalty incasso

Juridisch advies
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: handhavingsacties ter zake van intellectuele eigendomsrechten, inbeslagname van inbreuk makende producten, verweer tegen vermeende inbreuken op rechten van derden, oplossing geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten, aantekenen van oppositie tegen aanvragen op intellectuele eigendomsrechten van derden, acties tegen derden die inbreuk plegen op intellectuele eigendommen, taxaties van intellectuele eigendomsrechten, waardebepaling van een intellectueel eigendom.
Lees meer over juridisch advies

Merkenrecht
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: merkonderzoeken, beschikbaarheidsonderzoeken, merkbewaking, handhaving van uw merkrechten.
Lees meer over merkenrecht / registratie merknaam

Modelrecht
Denkt u hierbij onder meer aan de volgende diensten: modelonderzoeken, nieuwheidonderzoek model, handhaving modelrechten.
Lees meer over modelrecht
Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis