Hortis Legal

Onze diensten

Quick-Scan


Ter controle en beoordeling van al uw contracten.


Uw contract al laten controleren?

Contracten zijn schriftelijk vastgelegde overeenkomsten waarbij partijen afspreken zich tot iets te verbinden. Veel contracten worden opgesteld door te ''knippen en plakken'' uit bestaande contracten en/of voorbeeld contracten van het internet. Een contract dat op zodanige wijze wordt opgesteld houdt vaak geen rekening met de specifieke wensen van partijen. Hierdoor raken partijen achteraf vaak verwikkeld in meningsverschillen en juridische complicaties waar uiteindelijk de rechter aan bod moet komen om het contract te interpreteren.

Instinkers, valkuilen en zwakke punten in contracten zijn te verhelpen als u een contract laat controleren en beoordelen voordat u overgaat tot ondertekening. Als u geen jurist in dienst heeft of zelf geen deskundige op het gebied van de rechtsleer bent, kunt u snel een bestaand contract laten controleren en beoordelen door de QUICK-SCAN. De QUICK-SCAN onderzoekt de opbouw en hoofdlijnen van een contract en geeft u vervolgens kort en bondig advies. Met dit advies kunt u zelf bepalen of het contract ''wel goed in elkaar zit'' of dat het op een aantal punten moet worden bijgewerkt om zaken beter af te dekken.

Mocht u uw contract na de QUICK-SCAN willen ''opwaarderen'' door het meer gestalte te geven, dan kunnen wij ook een uitgebreide screening uitvoeren. Met een uitgebreide screening wordt ingegaan op een groot aantal onderwerpen waar u over wordt geadviseerd. Hiermee krijgt u beter inzicht in de betekenis van het contract, de risico's en andere consequenties die wij in uw specifieke geval herkennen. Na een uitgevoerd onderzoek staan wij u uiteraard ten dienst voor nadere toelichting en eventuele vragen.

Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis