Hortis Legal

Onze diensten

Patenten


Patenten beschermen uitvindingen van technische aard. Het gaat dan om uitvindingen of nieuwe technologieën, die het leven eenvoudiger maken. Denk aan een nieuwe of verbeterde machine, product, methode of proces. Belangrijk hierbij is dat het gaat om tastbare en reproduceerbare zaken. Bijvoorbeeld een paperclip, een beschuit met een unieke inkeping, een speciaal type camera, et cetera.
Het is belangrijk om op dergelijke zaken octrooi aan te vragen, om te voorkomen dat iedereen de vinding commercieel mag vermarkten. En dat terwijl u hier kostbare tijd én geld in hebt gestoken.


Ik wil nu contact opnemen met Hortis Legal over een uitvinding of octrooi aanvraag.

Wat kan Hortis Legal voor u betekenen?

Wij buigen ons over de vinding en kijken of deze voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een octrooi: is de noviteit daadwerkelijk innovatief en reproduceerbaar. Op basis hiervan geven wij een vrijblijvend en kosteloos advies.

Staan de seinen op groen, dan stellen wij samen met u de octrooiaanvraag op. Deze moet onder meer een uitgebreide technische omschrijving van de uitvinding bevatten en een motivatie waarom de vinding nieuw en innovatief is. Vaak worden ook tekeningen bijgevoegd, om te laten zien hoe iets werkt. De uiteindelijke aanvraag dienen we in bij de diverse instanties.

Wordt een octrooi toegekend, dan leunen we niet achterover. We beheren uw recht en houden ons bezig met de termijnbewaking. U moet ieder jaar een taks betalen om uw octrooirecht te behouden. Betaalt u niet tijdig, dan vervalt uw recht. Om dat te voorkomen, bewaken wij de termijnen en zorgen wij dat de jaarlijkse taks tijdig wordt voldaan. Ook gaan we over tot actie wanneer partijen inbreuk maken op uw octrooirecht. We zetten ons dan in om een optimale oplossing voor u te realiseren.

Ik wil nu contact opnemen over octrooibescherming

Kan ik mijn uitvinding laten beschermen?

Octrooieerbare uitvindingen zijn uitvindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Het gaat dus niet om een ontdekking die slechts berust op een waarneming van een natuurverschijnsel, maar wel om een nieuw inzicht of nieuwe aanwending van een natuurverschijnsel die berust op creatieve denkarbeid. Het voorwerp van bescherming kan zowel een nieuw voortbrengsel (het stoffelijke product) als een nieuwe werkwijze (de methode waardoor in de natuur een verandering wordt aangebracht) omvatten.

Vraagt u zich af of uw uitvinding met octrooi beschermd kan worden? Neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Al onze medewerkers zijn uiteraard gebonden aan een strikte geheimhouding.

Ik wil nu contact opnemen met Hortis Legal over een uitvinding of octrooi aanvraag.

Hortis Legal is een uniek octrooibureau gevestigd in Rijswijk, recht tegenover het Europese octrooibureau. Uniek omdat wij snel en efficiënt werken en daarom tegen zeer scherpe tarieven uw uitvinding met octrooi kunnen beschermen. Dit komt goed van pas als een uitvinding binnen een deadline beschermd moet worden, bijvoorbeeld nog net voor een geplande presentatie, publicatie op de beurs of bespreking met een investeerder.

Door ons uitgebreide netwerk zijn wij niet alleen in staat uw uitvinding met octrooi te beschermen, maar ook te adviseren in het vervolgtraject. Denk aan praktische zaken zoals het maken van een prototype, maar ook het aanvragen van subsidie, het vinden van een investeerder of zelfs het opstellen van een businessplan. Allerlei zaken die van belang zijn voor het succes van uw uitvinding of onderneming waarover wij graag adviseren.Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis