Hortis Legal

Onze diensten

Octrooirecht


Met een octrooi (of patent) kunnen technische uitvindingen worden beschermd. Als gevolg van octrooibescherming verkrijgt de octrooihouder het uitsluitende recht om derden te verbieden de uitvinding te exploiteren. Een octrooihouder heeft dus een tijdelijk alleenrecht. Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen dient een uitvinding wel eerst te voldoen aan de eisen van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Ik wil nu contact opnemen met Hortis Legal over een uitvinding of octrooi aanvraag.

Kan ik mijn uitvinding laten beschermen?

Octrooieerbare uitvindingen zijn uitvindingen die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Het gaat dus niet om een ontdekking die slechts berust op een waarneming van een natuurverschijnsel, maar wel om een nieuw inzicht of nieuwe aanwending van een natuurverschijnsel die berust op creatieve denkarbeid. Het voorwerp van bescherming kan zowel een nieuw voortbrengsel (het stoffelijke product) als een nieuwe werkwijze (de methode waardoor in de natuur een verandering wordt aangebracht) omvatten.

Vraagt u zich af of uw uitvinding met octrooi beschermd kan worden? Neem dan gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Al onze medewerkers zijn uiteraard gebonden aan een strikte geheimhouding.

Ik wil nu contact opnemen met Hortis Legal over een uitvinding of octrooi aanvraag.

Hortis Legal is een uniek octrooibureau gevestigd in Rijswijk, recht tegenover het Europese octrooibureau. Uniek omdat wij snel en efficiënt werken en daarom tegen zeer scherpe tarieven uw uitvinding met octrooi kunnen beschermen. Dit komt goed van pas als een uitvinding binnen een deadline beschermd moet worden, bijvoorbeeld nog net voor een geplande presentatie, publicatie op de beurs of bespreking met een investeerder.

Door ons uitgebreide netwerk zijn wij niet alleen in staat uw uitvinding met octrooi te beschermen, maar ook te adviseren in het vervolgtraject. Denk aan praktische zaken zoals het maken van een prototype, maar ook het aanvragen van subsidie, het vinden van een investeerder of zelfs het opstellen van een businessplan. Allerlei zaken die van belang zijn voor het succes van uw uitvinding of onderneming waarover wij graag adviseren.Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis