Hortis Legal

Onze diensten

De ingenomen positie van de Europese Commissie ten aanzien van IE-rechten na de Brexit

De ingenomen positie van de Europese Commissie ten aanzien van IE-rechten na de Brexit6/11/2017 | De Europese Commissie heeft op 11 september 2017 in een Position Paper haar positie ten zien van IE-rechten na de Brexit uiteengezet. Haar standpunt is dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht met een unitair karakter in de EU dat toegekend is voor de datum van uittreding, na deze datum erkend zal worden als de houder van een intellectueel eigendomsrecht dat gehandhaafd kan worden in de UK, vergelijkbaar met het gegeven EU recht, indien nodig op basis van specifieke nog in te voeren nationale wetgeving.

Ten aanzien van vóór de datum van uittreding aangevraagde intellectuele eigendomsrechten met een unitair karakter in de EU zou het mogelijk moeten zijn om deze om te zetten in UK aanvragen, met behoud van procedurele rechten zoals bijvoorbeeld de prioriteitsdatum en anciënniteit. Verder zouden reeds aangevraagde Aanvullende Beschermingscertificaten (ABC) voortgezet moeten kunnen worden onder de voorwaarden waarin voorzien is door EU recht en zouden reeds vastgelegde databankrechten bescherming moeten kunnen blijven genieten. Rechten die uitgeput zijn voor de datum van uittreding zouden niet beïnvloed mogen worden door de daadwerkelijke uittreding.

In de position paper worden met intellectuele eigendomsrechten met een unitair karakter in de EU de volgende IE rechten aangeduid: Uniemerken, geregistreerde Uniemodellen, ongeregistreerde Uniemodellen, Communautaire kwekersrechten, Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA), Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB) en andere beschermde termen met betrekking tot agrarische producten, zoals Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) en traditionele namen voor wijn geregistreerd onder EU recht. Het Unified Patent en het Unified Patent Court (UPC) worden niet genoemd.

Verder meent de Europese Commissie dat de invoering van het bovengenoemde beginsel de automatische erkenning van dergelijke intellectuele eigendomsrechten zou moeten inhouden en zouden deze niet tot extra kosten voor de houders mogen leiden.

Over de professionele vertegenwoordiging van UK gemachtigden bij de Europese instanties wordt niets gezegd en het is de vraag of de UK gemachtigden deze vertegenwoordigingsrechten krijgen.

In de position paper worden enkel de standpunten van de Europese Commissie genoemd. Dit wil niet zeggen dat deze standpunten definitief uitgewerkt zullen worden in wet en regelgeving.

Indien merkbescherming in de UK voor u essentieel is en u geen enkel risico wil lopen dat uw merk niet beschermd zal zijn in de UK na de datum van uittreding raden wij u aan om contact met ons op te nemen om uw mogelijkheden te bespreken.
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis