Hortis Legal

Onze diensten

BREXIT UPDATE: Wat gebeurt er met uw merkrecht?


BREXIT UPDATE: Wat gebeurt er met uw merkrecht?

10/3/2020 | Op 31 januari 2020 is de Brexit in werking getreden en heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot 31 december 2020 loopt er overgangsperiode en blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Hier is wat je moet weten over geregistreerde EU-merken en lopende EU-merkaanvragen.

Geregistreerde EU-merken
Ben je houder van een EU-merk, dan geldt in elk geval tot na de overgangsperiode dat die bescherming ook voor het VK geldt. Dat betekent dat alle verleende EU merkregistraties of lopende aanvragen die vóór 31 december 2020 worden verleend, gewoon geldig blijven voor het VK.
Na Brexit, dus per 1 januari 2021, zullen alle EU-merken automatisch een nationaal merkrecht in het VK krijgen dat gelijkwaardig is aan het EU-merk. Dit geldt ook voor internationale registraties waarin de EU is aangewezen. De relevante data en waren en diensten blijven ongewijzigd. Je bestaande EU-merk is dan niet meer geldig voor het VK, maar je krijgt er een losse Britse registratie bij.

Lopende EU-aanvragen
Voor EU-merkaanvragen is de situatie iets anders. EU-aanvragen die nog niet zijn ingeschreven na Brexit worden namelijk niet automatisch omgezet naar een parallelle nationale aanvraag in het VK en vallen ook niet meer binnen de EU-bescherming. Er moet actief actie worden genomen om de aanvraag 'om te zetten' naar een nationale Britse aanvraag. Gebeurt dit binnen 9 maanden na de Brexit, dus voor 30 september 2021, dan behoudt een nieuwe Britse aanvraag de depotdatum van de EU-aanvraag. Dit geldt ook voor internationale registraties waarin de EU is aangewezen.

Voor nieuwe aanvragen zullen we je uiteraard adviseren over de beste beschermingsstrategie. Als je tijdig een nieuw EU-merk indient, lukt met misschien nog om voor het einde van dit jaar een EU-registratie te krijgen inclusief VK bescherming. Heb je vragen over dit onderwerp of wil je een plan van aanpak maken zodat ook voor het VK de bescherming goed geregeld is? Neem dan contact met ons op!

(let op: bovenstaande geldt ook voor EU modellen)
Vorige


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis