Hortis Legal

Onze diensten

Modelbescherming


De vormgeving van gebruiksvoorwerpen kunnen worden beschermd middel van een modelregistratie. U verkrijgt dan een exclusief modelrecht. Een model dient nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben. Hortis Legal voert modelonderzoeken uit en draagt zorg voor modelregistratie in de Benelux, Europese Unie en Internationaal.

Ik wil nu contact opnemen over modelbescherming

Wat kan Hortis Legal voor u betekenen?

Wij adviseren of registratie van uw model haalbaar en zinvol is. Door onze jarenlange kennis en ervaring kennen we de eisen op dit vlak door en door. Hierdoor weten we als geen ander welke strategie u het beste kunt hanteren.

Indien nodig voeren we een modelonderzoek uit. Dat betekent dat we kijken of er al modellen zijn geregistreerd die erg lijken op uw model. Dat kan namelijk problemen opleveren. Kortom: een modelonderzoek maakt inzichtelijk of registratie haalbaar is en wat de eventuele risico's zijn.

Lijkt registratie van uw model tot de mogelijkheden te behoren, dan gaan we concreet voor u aan de slag en dienen we de aanvraag voor uw modelregistratie in bij de betreffende instanties.

Met de toekenning van de modelregistratie is ons werk nog niet klaar. We blíjven de vinger aan de pols houden. Concreet betekent dit dat we ons bezighouden met het beheer en de termijnbewaking van uw recht. Om het modelrecht in stand te houden, moet iedere vijf jaar een taks worden betaald. Mist u een termijn, dan vervalt uw recht. Om dat te voorkomen, bewaken wij de termijnen en zorgen wij dat de vijfjaarlijkse taks tijdig wordt voldaan. Ook ondernemen we stappen als een partij inbreuk maakt op uw modelrecht. Dit alles biedt u rust en zekerheid.

Ik wil nu contact opnemen over modelbescherming

Of u nu een groot bedrijf bent, een startende ondernemer of een zelfstandig ontwerper, u moet de exclusiviteit van uw ontwerpen, die het resultaat zijn van uw financiële en creatieve inspanningen, beschermen zodat ze niet door anderen kunnen worden nagemaakt. Door uw modellen te registreren verkrijgt u een exclusief modelrecht en kunt u optreden tegen inbreukmakers. Ook kunt u zich met het verkregen recht verzetten tegen het 'gebruik' van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model.

Een model kan bovendien een waardevol bezit zijn. Model rechten kunnen worden overgedragen (verkocht) of, als onderdeel van de activa van uw onderneming, in pand worden gegeven bij de bank. U kunt iemand die uw model wilt gebruiken een licentie verstrekken. Kortom, uw model is een verhandelbaar recht dat een behoorlijke waarde kan hebben.

Bij een zo optimaal mogelijke bescherming van uw modellen spelen er allerlei praktische en juridische vragen. Dat begint al bij de registratie. Welke voortbrengselen kunnen als model worden beschermd? Is het model nieuw en heeft het een eigen karakter enzovoorts. De bescherming van modellen is een specialisme.

Hortis Legal adviseert u graag over de mogelijkheden om uw model te registreren. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan direct contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ik wil nu een modelregistratie doen.

Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis