Hortis Legal

Onze diensten

Merkregistratie


Wilt u uw merk registreren? Merkenbureau Hortis Legal verzorgt merkbescherming in meer dan 200 landen in de wereld. Middels bij een merkenautoriteit verkrijgt u het exclusieve recht op het gebruik van uw merk voor bepaalde producten en diensten binnen het territorium van de inschrijving.

Ik wil nu contact opnemen met Hortis Legal over een merkregistratie.

Hortis Legal verzorgt onder meer merkregistraties in de Benelux, Europese Unie -het zogenaamde Uniemerk-, Internationale merk registraties ingevolge het Verdrag en Protocol van Madrid en nationale registraties in alle landen van de wereld.

Beeldmerk registreren

Waarom uw beeldmerk registreren als merk?
Veel ondernemers denken ten onrechte dat het exclusieve recht op een beeldmerk ontstaat door het eerste gebruik van dat beeldmerk. Dit is echter niet correct: door een beeldmerk als merk te registreren als merk, verkrijgt u een exclusief merkrecht.

Wat is het nut van een merk bescherming?
Zonder merk registratie heeft u geen bescherming van uw merk. Daarnaast verschaft een merkbescherming u het exclusieve recht om het merk te voeren. Ook voorkomt u met registratie van uw merk dat derden een identiek merk of een overeenstemmend merk zo maar kunnen registreren en daarmee een zelfde of eerder recht verkrijgen dan u.

Wat is verder belangrijk bij een merkregistratie?
Wij raden u aan om voorafgaande aan de registratie van uw merk een merkonderzoek (beschikbaarheidsonderzoek) uit te laten voeren, waarbij gekeken wordt of er sprake is van (mogelijkerwijs) eerder conflicterende rechten. Na uw registratie adviseren wij u om uw merk te bewaken.

Ik wil nu contact opnemen met Hortis Legal over een merkregistratie.


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis