Hortis Legal

Onze diensten

Merkonderzoek


Alvorens u een merk gaat registreren of zelfs introduceren, is het zeer verstandig om te controleren of uw merk wel beschikbaar is. Het kan namelijk zeer goed zijn dat derden uw merk reeds hebben geregistreerd en/of voeren. Een dergelijk onderzoek noemen we een 'merkonderzoek' of ook wel een 'beschikbaarheidsonderzoek'.

Ik wil nu een merkonderzoek doen.

Het nut van een merkonderzoek:

  Inzicht of uw merk nog beschikbaar is voor gebruik en registratie
  Inzicht in potentiële bezwaren van oudere merkhouders
  Inschatting van de juridische positie van uw merk
  Juridisch advies om de kansen op een succesvolle merkregistratie te vergroten

Merkenbureau Hortis Legal raadt u dan ook van harte aan om voorafgaand aan een merkdepot de beschikbaarheid van het merk te onderzoeken middels een zogenaamd 'beschikbaarheidsonderzoek'. Dit onderzoek biedt u inzicht in het bestaan van oudere merken en de eventuele risico's die er aan het gebruik van het merk kleven. Wij onderzoeken handmatig in verschillende registers in hoeverre er identieke of gelijkende woord - en beeldmerken zijn geregisteerd.

Voor de beoordeling van een merkonderzoek is kennis van wetgeving en rechtspraak een pré. Onze ervaren juristen bezitten over deze specialistische kennis en kunnen goed beoordelen of een eerder merk een obstakel kan vormen en welke mogelijkheden er zijn om een dergelijk obstakel te ontwijken. Als uit het merkonderzoek geen onoverkomelijke bezwaren t.a.v. het nieuwe merk naar voren komen, dan adviseren wij u het merk te registreren. Want zonder merkregistratie bezit u geen enkel recht.

Overige onderzoeken:

  Handelsnaamonderzoek
  Rasnamenonderzoek
  Slagzinnenonderzoek
  Domeinnaamonderzoek

Hortis Legal kan verschillende soorten onderzoeken verrichten in verschillende gebieden (registers). Welk onderzoek het meest geschikt is voor uw merk zullen wij per specifiek geval bekijken.

Wilt u meer informatie over het merkonderzoek, tarieven en/of advies over de onderzoeken die het beste passen bij u wensen, vraag dan vrijblijvend een offerte aan of klik hier en een van onze merkenadviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hortis Legal kan een dergelijk beschikbaarheidsonderzoek voor u doen. Wij onderzoeken dan in hoeverre derden eerdere rechten op een bepaalde merknaam hebben. Het merk onderzoek richt zich bovendien op eerdere, mogelijkerwijs conflicterende overeenstemmende merken.

Natuurlijk kunt u zelf ook op internet zoeken op 'uw' nieuwe merk. U zult dan een indruk kunnen krijgen van derden die het identieke merk reeds voeren. Van overeenstemmende merken zult u echter veel moeilijker een beeld krijgen. Bovendien geeft het internet geen goed beeld van merken die al wel werden geregistreerd, maar nog niet worden gebruikt.

Om die redenen raden wij u van harte aan om merkonderzoeken over te laten aan professionals, zoals Hortis Legal. Hortis Legal beperkt haar beschikbaarheidsonderzoeken niet tot identieke merkenregistraties maar ook overeenstemmende merkenregistraties worden meegenomen.

Ik wil nu een merkonderzoek doen

Gratis merkonderzoek in de benelux/eu Start merkonderzoek

Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis