Hortis Legal

Onze diensten

Merkenrecht


Hortis Legal is een merkenbureau en onze merkengemachtigden staan klaar om u te assisteren op het gebied van merkbescherming!
Een merk is een teken om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden van een andere onderneming. In de praktijk worden de meeste merken geregistreerd als woordmerk of als beeldmerk (logo), maar ook vormen, kleuren en geluiden kunnen een merk zijn. Een merk moet worden ingeschreven, alleen dan krijgt u in de Benelux of EU een merkrecht en dus merkbescherming.
Met het merkenrecht wordt bedoeld het geheel aan rechtsregels dat de bescherming en registratie van merken regelt.

Ik wil nu contact opnemen over merkbescherming

Een merk moet worden aangevraagd voor een bepaald geografisch gebied of de landen waar bescherming gewenst is en voor de specifieke producten en/of diensten, verdeeld in klassen, waarvoor het merk gebruikt zal worden en dus beschermd moet worden.

In Nederland is het merkenrecht in de eerste plaats geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en in de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (EUTMR). Het Benelux verdrag omvat regels omtrent het Benelux recht en het deponeren van Benelux merken. De Verordening inzake het Uniemerk (voorheen: Gemeenschapsmerk) omvat regels over merken in de Europese Unie.


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis