Hortis Legal

Onze diensten

Merkenrecht


Hortis Legal is een merkenbureau en onze merkengemachtigden staan klaar om u te assisteren op het gebied van merkbescherming!
Een merk is een teken om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. In de praktijk worden de meeste merken geregistreerd als woordmerk of als beeldmerk, bijvoorbeeld een logo. In sommige gevallen kunnen onder meer vormen, muziek elementen en kleuren ook een merk vormen.
Met het Merkenrecht wordt bedoeld het geheel aan rechtsregels dat de bescherming en registratie van merken regelt. Een merkrecht daarentegen is het exclusieve recht dat wordt verkregen na registratie van dat merk.

Ik wil nu contact opnemen over merkbescherming

In Nederland is het merkenrecht in de eerste plaats geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en in de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Het Benelux verdrag omvat het Benelux recht en het deponeren van Benelux merken en de Verordening (EG) inzake het Gemeenschapsmerk omvat het Gemeenschapsmerk of EU-merk en het aanvragen van een Gemeenschapsmerk. Een Gemeenschapsmerk heeft werking in de gehele Europese Unie terwijl een Benelux merk werking heeft in het Benelux grondgebied.

Voor sommige merken staan er tevens andere opties voor bescherming open, zoals het auteursrecht en het modellenrecht.

Het merken recht werd vroeger op nationaal niveau geregeld door de Benelux Merkenwet. Deze wet werd vervangen door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen de voormalige wet en het huidige verdrag niet erg groot.

Belangrijk verschil tussen het Benelux merk en het Gemeenschapsmerk is dat in de Benelux een merk wordt geregistreerd en dat in de Europese Unie een exclusief merkrecht wordt verleend in de vorm van een Gemeenschapsmerk. Met een merkregistratie ontstaat niet automatisch een exclusief recht op het merk. Het kan dus zijn dat u uw merk als Benelux merk heeft geregistreerd, en dat een competente rechter in een latere procedure vaststelt, dat u met uw registratie géén exclusief merkrecht heeft verkregen.

Ik wil nu contact opnemen over merkbescherming


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis