Hortis Legal

Onze diensten

Merkbewaking


Uw merk is geregistreerd, u heeft merkbescherming, en u kunt vol vertrouwen de markt betreden. De meeste merkhouders zijn dan al snel tevreden met hun merkregistraties en denken niet of nauwelijks na over het daadwerkelijk bewaken van hun exclusieve merkrecht. Echter, actieve bewaking van uw merk is strikt noodzakelijk om de beschermingsomvang van uw merk te borgen.

Ik wil merkbewaking op mijn merk(en)

Waarom merkbewaking?

De merkenautoriteit waakt veelal zelf niet latere voor depots van conflicterende merken. U moet zelf alles in de gaten houden en daar waar nodig zelf optreden, dit om te voorkomen dat de omvang van uw merkbescherming wordt ondermijnd.

Gelukkig kunt u invloed uitoefenen op de beschermingsomvang van uw merk door latere merkdepots regelmatig te laten checken. Dit noemen we merkbewaking. Ook de wet gaat hier impliciet vanuit, want als u gedurende vijf jaar niets doet tegen overeenstemmende merkregistraties, dan ontstaat er een wettelijke co-existentie, in ieder geval in de Benelux, hetgeen in het algemeen zeer onwenselijk is.

Kortom het is van groot belang om te waken over uw merk, door actief op te treden tegen latere, mogelijkerwijs conflicterende merken omdat nalaten daarvan tot gevolg kan hebben dat in een later stadium geen beroep meer op deze rechten kan worden gedaan en omdat er een afschrikwekkend effect vanuit gaat. Laat u zich adviseren door Merkenbureau Hortis Legal.

Wat houdt bewaking van uw merk in?

Alleen middels actieve bewaking van uw merk komt u te weten of derden een merk trachten te registreren dat identiek is aan of overeenstemmend is met uw merk, en kunt u hier direct op reageren. Omdat er termijnen verbonden zijn aan het aantekenen van bezwaar tegen latere depots van mogelijkerwijs conflicterende merken, is het ondernemen van tijdige actie(s) belangrijk. Door het afsluiten van een bewakingsabonnement worden de te beschermen merken opgenomen in een zogenaamd bewakingssysteem. Aldus worden uw geregistreerde merken actief bewaakt en verdedigd.

Het bewakingssysteem vergelijkt de in het systeem opgenomen merken met nieuwe aanvragen in de Benelux of -indien gewenst- waar dan ook ter wereld. Dankzij Merk bewaking kunnen wij samen met u snel en tijdig reageren en op een kostenefficiënte wijze via contact met de merkaanvrager of via de "oppositieprocedure" een mogelijk geschil in de kiem smoren. Dit voorkomt kostbare en tijdrovende gerechtelijke procedures. Voor een effectieve bewaking van uw merkrechten is Merk bewaking dus onmisbaar. Merk bewaking geeft u rust en de zekerheid dat een ander uw merkbescherming niet ondermijnt.

De bewaking van uw merk wordt dagelijks door onze juridische afdeling uitgevoerd. Iedere werkdag wordt er bekeken of er (soort)gelijke merken, mogelijk zelfs voor (soort)gelijke activiteiten, door derden worden gedeponeerd. Als er conflicterende merken zijn, worden deze - indien gewenst - eerst door een jurist beoordeeld. Mocht na beoordeling het desbetreffende merk daadwerkelijk een potentieel risico voor uw merk vormen, dan zal de juridische afdeling contact met u opnemen. U ontvangt informatie over het desbetreffende merk, evenals een advies over hoe te handelen in dit specifieke geval.

Ik wil merkbewaking op mijn merk(en)


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis