Hortis Legal

Onze diensten

Weigering, opposities & inbreuk.


Mocht er sprake zijn van een weigering tot inschrijving van een merk door een merkenautoriteit , een oppositie door een oudere merkhouder of een inbreuk door een derde op uw merkrecht dan kunnen wij u vakkundig bijstaan. De juristen van Merkenbureau Hortis Legal hebben ruime ervaring met het behandelen van conflictzaken en gaan graag de strijd voor u aan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Bemiddeling bij (inbreuk/oppositie) geschillen: Omdat juridische procedures in veel gevallen tijdrovend en kostbaar zijn heeft bereiken van een minnelijke schikking met een wederpartij veelal de voorkeur.
  Oppositieprocedure; instellen van opposities tegen een nieuw depot of behandelen van een oppositie procedure tegen de registratie van uw merk.
  Inbreukprocedure. Indien een ander inbreuk maakt op uw merk en/of een ander meent dat u inbreuk maakt op zijn/haar merk.
  Bezwaar indienen bij weigering. Als uw merk door de instantie geweigerd wordt, beoordelen wij altijd de kansen van een succesvolle registratie en kunnen namens u bezwaar maken tegen de (voorlopige) weigering.
  Rasnaam-merknaam geschillen. Specifieke geschillen waarbij een rasnaam inbreuk maakt op een merknaam of andersom is één van onze specialismen. Onze specialisten voeren sinds jaar en dag actie bij dergelijke geschillen en zetten zich actief in om de regelgeving op het gebied van kwekersrecht eenduidiger te maken.


Contact / Route


Maak kennis met Hortis Legal


Over Hortis Certificaten Hortis